20.08.2018

Regionsrådsformand Anders Kühnau har sendt forslag til budget 2019 i Region Midtjylland til politisk forhandling i regionsrådet. Forslaget rummer forbedringer og bud på et sundhedsvæsen, der hænger bedre sammen, men også besparelser for 195 mio. kr. i 2019 og 295 mio. kr. i 2020.

Et forslag om både politiske prioriteringer og besparelser ligger nu hos samtlige politiske partier i regionsrådet. Afsender er regionsrådsformand Anders Kühnau (S), der hermed har givet sit forslag til, hvordan der kan skabes balance i den midtjyske økonomi de kommende år.

Forslag til politiske prioriteringer

- Jeg ser rigtigt mange gode perspektiver i vores sundhedshuse. Dem kan og bør vi udbygge langt mere, fx med ambulatorier tæt på borgerne. Det er med til at skabe lighed i sundhed, og det er for mig et helt centralt element. Derudover har det topprioritet for mig at give psykiatrien et mærkbart løft, og det ser jeg frem til at drøfte med regionsrådets partier, når vi mødes om budgettet 4. september, siger Anders Kühnau.

Han foreslår at afsætte 50 mio. kr. til psykiatrien, 10 mio. kr. til sundhedstilbud tæt på borgeren samt op til 2,5 mio kr. til drift af et børnehospice.

Forslag til besparelser

Ved forårets økonomiaftale for 2019 med regeringen fik Region Midtjylland et økonomisk råderum på 178,7 mio. kr. Der er altså vækst i budgettet i forhold til tidligere. Det rækker bare ikke, for regionen er økonomisk presset på en række områder som fx medicin, uddannelse af nye læger på hospitalerne og udgifter i forbindelse med ibrugtagning af nye hospitaler.

- De spareforslag, jeg nu lægger frem, betyder, at vi fortsat har et sundhedsvæsen af høj faglig kvalitet. Det er også forslag, som ikke lægger op til, at personalet bare skal løbe stærkere, siger Anders Kühnau.

I flere tilfælde foreslås det at samle behandlinger på færre steder.

- Jeg vil hellere samle nogle behandlingstilbud på færre steder end at spare bredt med en såkaldt grønthøster. Samling af urinvejskirurgi i Hospitalsenhed Vest er udtryk for et ønske om at styrke fagligheden og give hospitalet en stærk profil som kræfthospital, siger regionsrådsformanden.

Han anerkender, at spareforslagene i nogle tilfælde vil betyde forringelser for borgerne, især i form af længere transporttid, fordi behandlinger i flere tilfælde foreslås samlet på færre steder.

Patientens stemme

Regionsrådsformanden lægger vægt på, at flere af spareforslagene samtidig rummer en spændende udvikling i retning af et sundhedsvæsen, hvor patienternes stemme fylder mere. Det gælder fx målet om at mindske antallet af ambulante besøg.

- Jeg er overbevist om, at vi bl.a. ved hjælp af ny teknologi kan skære væsentligt ned i antallet af, hvor mange vi ser til fx opfølgning og kontrol. Kan en gigtpatient i stedet for at møde op til kontrol med faste intervaller i højere grad - sammen med personalet - være med til at vurdere, om der faktisk er brug for kontrollen? Den udvikling er vi godt på vej med, men vi kan komme endnu længere, siger Anders Kühnau, der nu ser frem til de politiske drøftelser 4. september.

Forslaget sendes i dag i høring hos personalet og hos samarbejdspartnere.

Forslaget til politiske prioriteringer og besparelser ligger sammen med yderligere materiale om budget 2019 på www.budget19.rm.dk


Flere oplysninger