07.02.2018

Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland foreslår regionsrådet hurtigst muligt at oprette flere senge og ansætte mere personale på de allermest pressede psykiatriske afdelinger. Målet er mere tryghed for patienter, pårørende og personale.

Der er brug for hurtig politisk opbakning og økonomisk hjælp til de psykiatriske afdelinger, der er allerhårdest spændt for. Det mener Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland, som foreslår regionsrådet at fordele et varigt løft på 25 mio. kr. allerede på førstkommende møde.

Bred fordeling

Udvalget anbefaler, at størstedelen af pengene – 12,7 mio. kr. - skal bruges på mere personale her-og-nu. Det beløb omfatter både uddannet personale og peer-medarbejdere, som selv har erfaringer fra psykiatrien.

- Sådan som vi hører patienter og personale og ser tallene, så er psykiatrien i Risskov, særligt afdeling P og Q i øjeblikket de mest pressede og derfor de steder, som efter vores opfattelse hurtigt bør have flere penge til personale, siger udvalgets formand Jacob Isøe Klærke (SF).

Udvalget indstiller også til regionsrådet, at psykiatrien i Horsens får to mio. kr. Randers én mio. kr., Midt (Viborg) én mio. kr. og Vest (Holstebro/Herning) én mio. kr. til mere personale.

Hertil kommer en anbefaling om "buffersenge" i Risskov, der fleksibelt kan bruges til aflastning.

Midler til ro og tryghed

Regionsrådet har over to omgange besluttet øge bevillingerne til psykiatrisk behandling. 10 mio. kr. blev afsat i forbindelse med budget 2018, mens yderligere 15 mio. kom til, da det nyvalgte regionsråd konstituerede sig i november. Det er den samlede sum, som blandt andre Psykiatri- og Socialudvalget er ivrige for at få sat i arbejde.

- Vi vil prioritere de mest akutte problemer, og med mere personale håber vi at kunne lette presset på afdelingerne. Men jeg vil også gerne sige, at vi er helt klar over, at andre dele af psykiatrien også har store udfordringer, og at der er et stykke vej endnu, før der er balance mellem de udfordringer vi står med og de midler vi har til rådighed, siger Jacob Isøe Klærke.

Behandling i hjemmet

Hovedsigtet med den indstilling Psykiatri- og Socialudvalget i dag sendte videre til regionsrådet er altså mere personale, så situationer, hvor brugere og personale oplever utryghed bliver færre. Men ved siden af, vil udvalget også styrke mulighederne for forebyggende hjælp.

- Der er desværre ikke tale om et stort beløb, men de to mio. kr. der er til rådighed rækker til at styrke de akut ambulante teams i Aarhus, så flere patienter kan få hjælp, der hvor de bor, siger Jacob Isøe Klærke.

Det er det samlede regionsråd, der beslutter hvordan de 25 mio. kr. skal fordeles. Regionsrådet mødes næste gang onsdag den 28. februar.

Fakta

Psykiatri- og Socialudvalgets forslag til regionsrådet:

• 12 mio. kr. til ekstra personale, heraf:

3 mio. kr. til Afdeling P i Risskov
4 mio. kr. til Afdeling Q i Risskov
2 mio. kr. Regionspsykiatrien i Horsens
1 mio. kr. Regionspsykiatrien i Midt (Viborg)
1 mio. kr. Regionspsykiatrien i Vest (Holstebro/Herning)
1 mio. kr. Regionspsykiatrien i Randers

• 0,7 mio. kr. til peer-medarbejdere i Risskov
• 3,1 mio. kr. til buffersenge og ekstra senge
• 7,2 mio. kr. til allerede besluttede tiltag (Særlige pladser, omlægning af lavintensivt sengeafsnit til almenpsykiatriske senge og pladser i Borgernes Psykiatrihus, etablering af Borgernes Psykiatrihus og Psykiatrien i Nordvest, behandling af tjenesterelateret PTSD)
• 2 mio. kr. til styrkelse af akut ambulante teams i Aarhus

Læs her om nylige initiativer for Psykiatrien i Nordvest

Flere oplysninger