5.12.2019

Region Midtjylland får med stor sandsynlighed lov til at fortsat at drive bosteder for voksne med autisme. Det fremgår af en ny påtænkt afgørelse fra Socialtilsyn Midt i den verserende tilsynssag mod regionens Specialområde Autisme. Socialtilsynet varsler i stedet et skærpet tilsyn – og sammen med det følger en række påbud, som regionen skal leve op til.

Socialtilsynet varslede i midten af november, at man ville trække godkendelsen for alle regionens autismebosteder. Det skyldes, at tilsynet tre år i træk havde fundet kritisable forhold på flere, men dog ikke alle bostederne. Regionen har nu fremlagt en plan for, hvordan man vil rette op på de kritiserede forhold.

Planen indebærer, at regionen lukker og genstarter de tre mest kritiserede bosteder: Højskolebakken i Skals og Thorning samt Bækketoften og Rugmarken i Hedensted. Desuden gennemføres en række tiltag for at forbedre kvaliteten på alle autismebosteder.

Genstart betyder, at regionen afvikler de tre bosteder og samtidig søger om at få dem godkendt i en ny form. Det indebærer en kritisk gennemgang af retningslinjer, procedurer og faglige tilgange. Alt afhænger dog af, at socialtilsynet kan godkende de tre bosteder.

- Jeg er rigtigt glad for, at det nu ser ud til, at får lov til at beholde godkendelsen for autismeområdet. Det viser, at tilsynet har tillid til, at vi kan komme i mål med udfordringerne på autismeområdet, siger Ann-Britt Wetche, socialdirektør i Region Midtjylland.

Som en del af genopretningsplanen styrkes områdeledelsen med tre ekstra viceområdechefer, der får særligt fokus på driftsledelse og kvalitetssikring på de enkelte afdelinger. Desuden er der kommet nye ansigter i ledelsen på flere afdelinger. De nye ledelser skal fremover være tættere på medarbejderne og dagligdagen på bostederne.

Alle specialområdets medarbejdere har i løbet af året været igennem et koncentreret uddannelsesforløb i reglerne for magtanvendelse, og hvad man kan gøre for at undgå magtanvendelser. Det bliver nu fulgt op med støtte i hverdagen fra konsulenter i Specialområde Autisme. Bostederne får også støtte fra såkaldte forbedringsteams. Det bliver deres opgave at sikre, at der hele tiden er fokus på forbedringer, og at der er de rette muligheder for at gennemføre dem.

De påtænkte påbud lyder (i forkortet form):

  1.  Specialområdet skal gennemføre kompetenceudvikling i konflikthåndtering.

  2. Specialområdet skal implementere kompetenceudviklingen i konflikthåndtering. Der skal laves en handleplan.

  3. Specialområdet skal gennemføre kompetenceudvikling i reglerne om magtanvendelse.

  4. Specialområdet skal implementere reglerne om magtanvendelse. Der skal laves en handleplan.
  5. Specialområdet skal sikre, at de forebygger vold og overgreb. Der skal laves en handleplan.

  6. Specialområdet skal sikre, at borgerne mødes af medarbejdere med de fornødne kompetencer. Der skal laves en handleplan.

  7. Specialområdet skal sikre borgernes sundhed og trivsel. Der skal laves en handleplan.

  8. Specialområdet skal dokumentere, at de indskrevne borgere enten har fuld råderet over deres bolig, eller at der er et sagligt og proportionelt hensyn der medfører, at tilbuddet anvender dele af boligen som neutrale støttearealer.

 

Påbud 1 og 3 skal være opfyldt senest 3 måneder efter afgørelsen. De øvrige påbud skal opfyldes senest 1 måned efter afgørelsen, men betragtes først for endeligt opfyldt, når handleplanen godkendt.

 

 

Se også artikel fra 12. november 2019: Regionen får hård kritik af tre bosteder