13.01.2020

Udviklingsinitiativer fra alliancen om den nære psykiatri bliver 14. januar præsenteret for deltagere fra en række interesseorganisationer inden for psykiatrien, Region Midtjylland og 19 midtjyske kommuner. 

Med afsæt i det enkelte menneske er målet at blive endnu dygtigere til at samarbejde om forebyggelse og tilbud til psykiatrien.

- Den fælles indsats om initiativerne er med til at sikre, at vi tilbyder borgere med psykiske lidelser de rigtige tilbud. Det betyder, at vi er fælles om flere løsninger, så borgerne får mere ensartet hjælp af høj kvalitet. Det brede samarbejde gør det muligt at sikre bedre sammenhæng i den hjælp, som parterne hver især står for, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

De 10 konkrete udviklingsinitiativer består af fire indsatser for mental sundhed hos børn og unge, fire indsatser for voksne borgere med svær psykisk sygdom, samt to tværgående indsatser. Initiativerne udvikles og afprøves i kommunerne, på hospitaler, hos praktiserende læger og i tværsektorielle arbejdsgrupper for at skabe erfaringer og anbefalinger. Erfaringerne bliver drøftet på konferencen med henblik på at implementere de gode løsninger i alle kommuner i regionen på sigt.

En bred alliance om den nære psykiatri

Konferencen er arrangeret af Alliancen om den nære psykiatri, som består af de 19 midtjyske kommuner, Region Midtjylland, Praktiserende Lægers Organisation i Midtjylland og bruger- og pårørendeorganisationer inden for psykiatrien.

Blandt konferencens deltagere er politikere og ledelse i de midtjyske kommuner og i regionen, formænd for handicap- og udsatteråd og repræsentanter fra patient- og pårørendeforeninger. De er inviteret til at deltage i dialogen om at udvikle en bedre psykiatri på henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet.

- Det brede samarbejde i alliancen betyder, at vi kan imødegå de udfordringer, vi står over for i psykiatrien. Konferencen skal være med til at forbedre samarbejdet, og jeg ser frem til dialogen om, hvordan vi kan arbejde tættere sammen for at yde bedre hjælp til psykisk sårbare borgere og pårørende og forebygge at psykiske lidelser opstår og udvikler sig, siger Steen Vindum, der er næstformand for kommunekontaktrådet og borgmester i Silkeborg.

Fakta

Yderligere information

  • Anders Kühnau, regionsrådsformand, Region Midtjylland, tlf. 2360 2768. kuhnau@rr.rm.dk
  • Steen Vindum, borgmester i Silkeborg og næstformand i KKR Midtjylland, tlf. 2629 3732 steen.vindum@silkeborg.dk
  • Jonna Holm Pedersen, KKR, tlf. 2443 7958, JHP@kl.dk
  • Susanne Larsen, kommunikationsrådgiver, Region Midtjylland, tlf. 5148 2427. susanne.larsen@rm.dk