17.11.2020 

Flere end hver 10. ung mellem 16 og 29 år i Region Midtjylland er hverken i job eller i gang med en uddannelse. De unge kan der gøres endnu mere for med fælles indsatser og videndeling på tværs af regionen. Det mener kommunerne, regionen og de regionale arbejdsmarkedsråd, der nu har vedtaget en fælles ambition. 

De unge skal have bedre kendskab til arbejdsmarkedet og derigennem få lyst til at tage en uddannelse. Det skal bryde tendensen til, at flere og flere 16-29 årige er på anden offentlig forsørgelse end SU, og at mange af dem ikke får en uddannelse. 

Illustration fra forsiden af den vedtagne ambition for en ungeindsats for de 16-29 årige.

Illustration: Region Midtjylland 

Når 35.000 unge i regionen ikke er i gang, bør der arbejdes mere sammen på tværs. Den ambition står kommunerne i regionen (KKR Midtjylland), Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Østjylland og Vestjylland samt Region Midtjylland sammen om med den nye aftale. 

- Hele corona-situationen har ikke gjort det lettere for de unge, og når så mange unge allerede i dag ikke får uddannelse eller får foden inden for på arbejdsmarkedet, kalder det på mere handling. Vi mener, at et styrket samarbejde vil være med til at sprede de gode initiativer og forhåbentlig få nye idéer til at spire på tværs af kommunerne, siger formand for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland (KKR Midtjylland) borgmester Torben Hansen (S) fra Randers Kommune. 

Politisk ungetopmøde i 2021 

Konkret ønsker kommunerne, regionen og arbejdsmarkedsrådene at arrangere et årligt politisk ungetopmøde – første gang i 2021. Det kan føre til en decideret ungestrategi, hvor der også kan laves forpligtende aftaler. 

- Udfordringen med at få flere unge i job eller uddannelse er et vigtigt politisk samarbejdsfelt, og det vil vi som region gerne bakke op om. Der er allerede mange aktører på området, som gør et kæmpe arbejde på daglig basis med at få motiveret og hjulpet de unge. Men løsningerne kommer ikke af sig selv, og skal vi skabe en attraktiv region – også for de unge - så skal vi som region bidrage endnu mere, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S). 

Der er allerede mange initiativer i gang, når det handler om at styrke de unges faglige, sociale og personlige kompetencer ift. at komme i uddannelse og job. Et eksempel er "Ung i uddannelse", som er i gang i en række kommuner i Region Midtjylland, og som støtter sårbare unge og unge i at komme i gang med en ungdomsuddannelse. 

Mangler kendskab til arbejdsmarkedet 

Kendskab til arbejdspladser og jobs er noget af det, der også har betydning for, om unge kommer i job eller i gang med en uddannelse. I dag mangler mange unge viden om eller tilknytning til arbejdsmarkedet, som de kunne få fx gennem fritidsarbejde. 

- Uden kendskab til det at være på arbejde og have snuset til jobmuligheder er det også vanskeligt for de unge at bliver motiveret for at tage en uddannelse. Hvis vi skal sikre, at virksomhederne i den midtjyske region kan få den arbejdskraft, der er brug for, skal flere unge i gang. De unge skal have en god start på arbejdslivet, og de skal i højere grad inspireres med et indblik i, hvilke veje de kan gå ift. lære- og praktikpladser og andre uddannelser, og det skal vi sikre i brede partnerskaber på det her område, siger Klaus Helmin-Poulsen og Jakob Beck Wätjen, formand for henholdsvis RAR Vestjylland og RAR Østjylland. 

De Regionale Arbejdsmarkedsråd, kommunerne og Region Midtjylland gik sidste år sammen om en konference, som havde fokus på unges tilknytning til arbejdsmarkedet samt uddannelses- og karrierevalg. 

På konferencen deltog beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), som efterlyste konkrete input og initiativer fra det midtjyske, som kan indgå i ministerens videre arbejde. Det nye samarbejdspapir og tilhørende indsatskatalog med ungeinitiativer fra kommunerne og regionen bliver nu sendt til ministeren.