Pressemeddelelse udsendt på vegne af KKR Midtjylland, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Østjylland og Vestjylland samt Region Midtjylland 

07.06.2021 

Kommuner, arbejdsmarkedsråd og region mødes for første gang til "Ungetopmøde" i Midtjylland tirsdag den 8. juni i Viborg. Målet er klart: Hvordan får vi flere 16-29 årige i skole eller i job? I dag er mere end hver 10. i aldersgruppen hverken i job eller skole. 

Banner med grafik med skriften: Fælles ambitioner på ungeområdet

Et årligt ungetopmøde er en del af det samarbejdspapir, som de 19 midtjyske kommuner, regionen og de to regionale arbejdsmarkedsråd gav håndslag på i efteråret 2020. 

Aftalen skal sikre, at der bliver gjort endnu mere for at få brudt tendensen til, at flere og flere 16-29 årige er på anden offentlig forsørgelse end SU, og at mange af dem ikke får en uddannelse eller kommer i job. 

På Ungetopmøde 2021 kommer virksomheder, unge, politikere, praktikere og forskere til at drøfte forslag til løsninger, og der bliver delt erfaringer. Særligt får mødet fokus på, hvor de unge selv ser potentialer, og hvad arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet kan bidrage med i et fælles samarbejde om udfordringerne. 

Sådan siger formandskaberne bag ungeindsatsen og ungetopmødet: 

- Hvis vi skal have flere unge i skole eller i job, skal vi både finde helt nye løsninger og sætte spot på de gode initiativer, der nogle steder har vist sig at virke for de unge. På ungetopmøde vil f.eks. Horsens og Viborg kommuner sammen med lokale virksomheder bringe gode eksempler på banen som andre kan inspireres af, siger formand for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland (KKR Midtjylland) borgmester Torben Hansen (S) fra Randers Kommune. 

- For regionen er udfordringen med job eller uddannelse til flest mulige unge et vigtigt politisk samarbejdsfelt. Med ungetopmødet er vi med til at løfte det fra politik til praktik, og den praktiske erfaringsudvekling og de unges syn på indsatserne er afgørende for at lykkes. Jeg glæder mig særligt til at høre de unge på ungetopmødet, for vi bliver til stadighed nødt til at udforske, hvordan vi bedst møder de unge. Ikke kun for de unges skyld, men også for samfundets, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S). 

- Der er mange virksomheder, som har erfaringer med at finde jobmuligheder og motivere de unge til at tage en uddannelse – også unge, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Virksomheder kan give de unge kendskab til de jobmuligheder og på den måde motivere. På mødet i Viborg vil både små og større virksomheder dele ud af erfaringer, siger Klaus Helmin-Poulsen og Jakob Beck Wätjen, formand for henholdsvis RAR Vestjylland og RAR Østjylland. 

I dag er det ca. 35.000 unge 16-29-årige i regionen, der ikke er i gang med en uddannelse eller et job. 

Praktisk om Ungetopmøde 2021 

Corona-situationen betyder, at mødes holdes virtuelt den 8. juni 2021 kl. 16.00-18.30. Tilmeldte deltagere modtager link til livestreaming fra mødet. Det er gratis at deltage og tilmelding sker ved at sende en mail til: amkmidt-nord@star.dk.

Se programmet for mødet (pdf). 

Mødet afvikles fra Golf Hotel Viborg hvor formandskaberne, arrangørerne og deltagere i paneldebatten vil være til stede.