04.05.2021
(opdateret 12.05.2021 med dato for aflysinger + omfattede afdelinger)

Patienter, der bliver berørt af mulig strejke, får direkte besked. 

Danske Regioner har 22. april 2021 modtaget konfliktvarsel fra Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet, der dermed varsler strejke. En strejke kan tidligst træde i kraft 21. maj 2021.

Der forhandles nu mellem Danske Regioner og de to fagforbund. Det er derfor ikke sikkert, at en konflikt bliver en realitet. Forligsinstitutionen kan udskyde konflikten med 2 x 14 dage fra 21. maj 2021, hvis parterne er tæt på at nå hinanden.

Hvis forhandlingerne ikke medfører enten forlig eller en udsættelse, vil Region Midtjylland være nødt til at aflyse en række behandlinger. Bliver ens behandling aflyst, får man direkte besked. Den kommer enten via en opringning eller en sms.

For ikke at aflyse flere behandlinger end højst nødvendigt, kan behandlinger 21. maj og 24. maj blive aflyst i dagene op til torsdag 20. maj – og senest torsdag 20. maj.

Der aflyses kun behandlinger på de områder, der er udpeget til konflikt.

Hvis du ikke får besked om andet, skal du møde op til aftalt tid. Du skal ikke gøre yderligere.

Region Midtjylland varetager fortsat kritiske og akutte behandlinger under en eventuel strejke. Det sker ved hjælp af det nødberedskab, som aftales med Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet.

Konfliktvarsel fra Dansk Sygeplejeråd

Omfatter følgende afdelinger i Region Midtjylland:

Regionshospitalet Randers

 • Dagkirurgisk afsnit, Skovlyvej 15, 8930 Randers NØ
 • Ortopædkirurgisk klinik, Skovlyvej 15, 8930 Randers NØ
 • Røntgen og Skanning. Skovlyvej 15. 8930 Randers NØ

Hospitalsenhed Midt

 • Operation og Intensiv, Dagkirurgi Heibergs Allé 5A, 8800 Viborg
 • Center for planlagt kirurgi, Anæstesi, Falkevej 1A, 8600 Silkeborg
 • Center for planlagt kirurgi, Operation Falkevej 1A 8600 Silkeborg
 • Center for planlagt kirurgi, Ortopædkirurgi Falkevej 1A, 8600 Silkeborg
 • Center for planlagt kirurgi, Dagkirurgi Falkevej 1A, 8600 Silkeborg
 • Center for planlagt kirurgi, Friklinik Falkevej 1A, 8600 Silkeborg

 Aarhus Universitetshospital

 • Dagkirurgi 1, 2, 3, 4, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Bedøvelse og Operation 2, OP Ortopædkirurgi, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Ortopædkirurgi, Sengeafsnit 2 og 3 Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Nyremedicinsk klink og dagafsnit Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Klinik Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Infektionsmedicinsk Klinik Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Mave- og Tarmkirurgi, Endoskopi Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Blodbank og Immunologi, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Hospitalsenheden Vest

 • Anæstesiologisk Afdeling, Intensiv og OP, Flyttekoordinatorer, Gl. Landevej 61 7400 Herning
 • Kirurgisk Afdeling, Endoskopiafsnittet, Flyttekoordinator. Gl. Landevej 61, 7400 Herning
 • Hjertesygdomme, Flyttekoordinator, Gl. Landevej 61, 7400 Herning
 • Medicinsk Afdeling, Flyttekoordinator, Gl. Landevej 61, 7400 Herning
 • Akutafdelingen, Flyttekoordinatorer, Gl. Landevej 61, 7400 Herning
 • Børn og Unge, Flyttekoordinator, Gl. Landevej 61, 7400 Herning
 • Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Flyttekoordinator, Gl. Landevej 61, 7400 Herning
 • Onkologisk Afdeling, Flyttekoordinator, Gl. Landevej 61, 7400 Herning
 • Røntgenafdelingen, Flyttekoordinator, Lægårdsvej 12, 7500 Holstebro
 • Øjenafdelingen, Flyttekoordinator, Lægårdsvej 12, 7500 Holstebro
 • Ortopædkirurgisk Sengeafsnit O, Lægårdsvej 12, 7500 Holstebro
 • Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Lægårdsvej 12, 7500 Holstebro
 • Øre-, Næse- og Halsafdelingen, incl. flyttekoordinator, Lægårdsvej 12, 7500 Holstebro
 • Ortopædkirurgisk, Flyttekoordinator, Lægårdsvej 12, 7500 Holstebro
 • Urinvejskirurgisk, Flyttekoordinator, Lægårdsvej 12, 7500 Holstebro

 Regionshospitalet Horsens

 • Dagkirurgisk afdeling, Sundvej 30, 8700 Horsens

Konfliktvarsel fra Radiograf Rådet

Omfatter følgende afdelinger i Region Midtjylland:

Regionshospitalet Randers

 • Røntgen og Skanning, Skovlyvej 15, 8930 Randers NØ

Hospitalsenheden Vest

 • Røntgenafdelingen, Flyttekoordinator, Lægårdsvej 12, 7500 Holstebro