12.05.2022

Forretningsudvalget i Region Midtjylland har besluttet at igangsætte en række initiativer for at styrke karkirurgien i Region Midtjylland. Desuden har man besluttet at afslutte samarbejdet med koncerndirektør Ole Thomsen.

På et ekstraordinært møde i dag, torsdag 12. maj, har Forretningsudvalget i Region Midtjylland drøftet analysen af karkirurgien. Den viser, at regionens kapacitet til at behandle patienter med sygdomme som åreforkalkning og udposninger på blodkarrene er for lav.

Ifølge analysen kan det ikke udelukkes, at den lave kapacitet har ført til amputationer, der kunne være undgået eller udskudt, hvis patienterne var behandlet forebyggende tidligere i deres sygdomsforløb.

- Forretningsudvalget ser meget alvorligt på sagen om amputationer. Derfor ønsker Forretningsudvalget at afslutte samarbejdet med koncerndirektør Ole Thomsen, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

- Jeg anerkender Ole Thomsens store indsats i sundhedsvæsenet de seneste 20 år. Vi ønsker imidlertid en ny profil, idet vi gerne vil have sundhedsfaglige kompetencer ind i direktionen til at styrke arbejdet med kvalitet, patientsikkerhed og patientforløb i hele organisationen.

Forretningsudvalget har besluttet

at orientering om resultaterne af den eksterne analyse af karkirurgien tages til efterretning,

at orientering om de initiativer, der sættes i gang på kort sigt for at øge kapaciteten, tages til efterretning, idet det blandt andet herved ønskes at øge kapaciteten til forebyggelse blandt de karkirurgiske patienter og at øge ligheden i sundhed for denne patientgruppe,

at der iværksættes yderligere analyser af det datamæssige grundlag,

at det godkendes, at der i 3. kvartal 2022 fremlægges en plan for den langsigtede udvikling af karkirurgien i Region Midtjylland med fokus på at styrke specialet, idet planen bl.a. skal indeholde en model for organisering af det samlede område, herunder etableringen af en selvstændig karkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg samt karkirurgisk repræsentation i afdelingsledelsen i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi på Aarhus Universitetshospital,

at der tages skridt til at iværksætte en uvildig ekstern undersøgelse med afsæt i et kommissorium, der blev godkendt på mødet,

at administrationen tager initiativ til at sikre, at hospitalerne i højere grad har en risikobaseret tilgang til de kliniske kvalitetsdatabaser som supplement til den forbedringsbetonede tilgang, og

at der indledes forhandlinger med koncerndirektør Ole Thomsen med henblik på at afslutte samarbejdet.

Se Forretningsudvalgets dagsordenspunkt om karkirurgien her

Analyse af karkirurgien i Region Midtjylland findes her

Find Kommissorie for Undersøgelse vedr. karkirurgien i Region Midtjylland her

Kontakt

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768.
  • Pressevagten i Region Midtjylland, tlf. 7841 0666.
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer