23.11.2022

Udviklingsprojekterne fokuserer bl.a. på trivsel, sprogkompetencer, velfærd, erhvervsuddannelser og fremtidens landbrug og får medfinansiering fra Region Midtjyllands uddannelsespulje. Målet er at bidrage til udvikling af et endnu bedre uddannelsesudbud i hele regionen.

Bedre og mere brug af teknologi og legende metoder i undervisningen skal øge motivationen og trivslen hos eleverne og dermed hjælpe med at sikre flere uddannede fra bl.a. velfærds- og erhvervsuddannelserne i fremtiden.

Sådan kan de i alt 12 projekter, som regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet at medfinansiere via regionens uddannelsespulje, groft opsummeres.

Projekterne er udvalgt på baggrund af regionens uddannelsespolitik.

- De 12 projekter er meget forskellige, men alle bidrager til udvikling af et endnu bedre uddannelsesudbud i hele regionen. Fremtidens udfordringer på bl.a. uddannelsesområdet skal løses ved at udvikle nye tilgange. Som region kan vi netop - bl.a. med vores uddannelsespulje - være med til at sørge for, at de erfaringer og den viden, der udvikles et sted, bliver delt, og det er afgørende, for fremtidens uddannelser er en opgave, der kun kan løses i fællesskab, siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S).

Fokus på store projekter

I alt sender regionsrådspolitikerne ca. 6,3 mio. kroner afsted til de 12 projekter, der spænder bredt, men som alle tager udgangspunkt i lokale kompetencebehov og mere brede samfundsudfordringer som kompetencer inden for bæredygtighed, sprog, erhverv og velfærd.

Desuden indeholder projekterne som udgangspunkt samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner på tværs af regionens geografi.

I 2022 er størstedelen af midlerne i uddannelsespuljen blevet anvendt som medfinansiering til socialfondsansøgninger under EU's socialfond. I alt indstillede regionsrådet 63 mio. kroner til fire store projekter, der skal sikre flere SOSU- og erhvervsuddannede samt flere med STEM-kompetencer i fremtiden.

Derfor var der i 2022 kun en mindre ansøgningsrunde i efteråret med en samlet budgetstørrelse på ca. 6,3 mio. kr.

- Vi har alt for mange unge, der i dag står uden for både job og uddannelse. Samtidig skriger både virksomheder og sundhedsvæsen på flere hænder. Det er store udfordringer, som vi skal løse i fællesskab. Her kan vi som region bidrage med vores uddannelsespulje, og det er vigtigt, at regionen bidrager med midler dér, hvor det virkelig rykker noget. Derfor fokuserer vi særligt på store projekter, hvor vi kan gøre en stor forskel, siger Anders Kühnau.

Næste ansøgningsrunde i uddannelsespuljen er i foråret 2023. Læs mere her.

Flere oplysninger