16.01.2023 

Alle pengene til oprensning af Høfde 42 er ikke fundet. Alligevel er Region Midtjylland snart på vej til at udbyde oprensnings-opgaven igen. 

I efteråret sprængte inflation og høje energi- og råstofpriser den økonomiske ramme for udbuddet af Høfde 42-oprensningen. Udbuddet blev annulleret, men et genudbud er snart på vej. 

- Kemikaliedepotet ved Høfde 42 er en af de største og mest komplekse generationsforureninger i Danmark, og nu vil vi have det væk. Vi er i forvejen blevet forsinket, og hvis vi ventede med at gå i genudbud, indtil pengespørgsmålet er afklaret, kan det forsinke processen endnu mere, siger Bent Graversen (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling. 

Region Midtjylland har i alt 375 mio. kroner til oprensningen, men bl.a. energiprisernes himmelflugt og inflation betyder, at en oprensning af kemikaliedepotet nu vil være betydeligt dyrere. 

Ny udbudsstrategi til februar

Uden finansieringen på plads kan Region Midtjylland ikke sætte spaden i jorden til en oprensning. Men hele udbudsprocessen, der også rummer løbende forhandlinger med bydende virksomheder, tager tid. 

- Det eneste rigtige er, at vi udnytter ventetid på selve oprensningen og afklaring af finansiering til at få udbuddet i gang. Allerede om tre uger drøfter vi en fornyet udbudsstrategi, og så sender vi oprensningen i udbud igen i marts eller april, forklarer Henrik Qvist (EL), næstformand i Udvalget for Regional Udvikling.

Finansiering endnu uafklaret

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) har på vegne af regionsrådet sendt et brev til både den tidligere og nu også nye miljøminister med henblik på at yderligere finansiering til generationsforureningerne set i lyset af den geopolitiske situation. 

Oprensning af forurening kræver rigtig meget energi, og inflationen gør det hele dyrere, så de planlagte store oprensninger i Danmark er strandet økonomisk. Derfor har Danske Regioner og bedt om et møde hurtigst muligt med den nye miljøminister Magnus Heunicke (S).

Mindst et års forsinkelse

Selv om regionsrådet i Region Midtjylland allerede i næste måned lægger sig fast på de nye detaljer i et udbud, er en forsinkelse uundgåelig.

Ved første udbud var forventningen, at selve oprensningen kunne komme i gang i 2. halvår 2023. 

- Det er klart, at vi bliver forsinkede. Med ny udbudsproces og den vindende virksomheds forberedelse er det nok realistisk, at oprensningen først sættes i gang i slutningen af 2024 eller starten af 2025, forventer Morten Bondgaard, chef for Jordforurening i Region Midtjylland.

Fakta

Om udbuddet 
 • Region Midtjylland sendte oprensnings-opgaven i udbud i december 2021. Tre virksomheder, Arkil A/S, Fortum Waste Solutions A/S og Krüger A/S var klar til at byde.
 • Udbuddet måtte annulleres i oktober 2022, da inflation og høje energi- og råstofpriser sprængte den økonomiske ramme for udbuddet.
 • I februar 2023 beslutter regionsrådet strategien for genudbud.
 • Et genudbud forventes i marts/april 2023.

 

Om Høfde 42
 • Cheminovas deponering af kemikalieaffald ved Høfde 42 på Harboøre Tange skete i 50’erne og 60’erne med tilladelse fra staten, som også selv deponerede kemikalieaffald på stedet. Opgaven for oprensningen er placeret ved Region Midtjylland.
 • Giftdepotet på Høfde 42 blev i sommer/efterår 2006 indkapslet med en 600 meter lang og 14 meter dyb jernspuns, der sikrer Vesterhavet mod udsivning af forurening. Spunsvæggen blev finansieret af Ringkjøbing Amt og staten.
 • Det er vurderet, at kemikaliedepotet i dag indeholder over 100 tons forurenende stoffer, herunder 7 tons kviksølv. Størstedelen af forureningen består af stoffet parathion, der bl.a. har været brugt til insektbekæmpelse i landbruget.

 

Om generationsforureninger og oprensning
 • I december 2020 besluttede partierne bag Finansloven 2021 at afsætte 630 mio. kroner over fem år til den første fase af en oprensning af generationsforureninger i Danmark. I denne fase skal der bl.a. renses op på Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange.
 • Auriga Industries A/S (tidl. ejer af Cheminova), der er et datterselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond, har givet et engangsbeløb på 125 mio. kroner til oprensning ved Høfde 42.
 • I 2019 blev der desuden øremærket 50 mio. kroner på finansloven til forureningerne ved Harboøre Tange.
 • De 375 mio. kroner, der hidtil har været beregnet til Høfde 42-oprensningen, er sammensat af: 225 mio. kroner fra finanslovspuljen til fase 1, 125 mio. kroner fra Auriga Industries og 25 mio. kroner, som er halvdelen af de øremærkede midler fra 2019.
 • Der kendes i dag 10 generationsforureninger i Danmark. Tre af dem ligger på Harboøre Tange syd for Thyborøn i Vestjylland og stammer fra kemikalieproduktion fra virksomheden, som dengang hed Cheminova.
 • Se mere på generationsforurening.dk og www.harboøretange.rm.dk