Steen Husted, klinisk lektor på Aarhus Universitet, dr. med. og ledende overlæge på Medicinsk Afdeling i Hospitalsenheden Vest. Foto: Michael Harder

Foto: Michael Harder, Region Midtjylland

Steen Husted, klinisk lektor på Aarhus Universitet, dr. med. og ledende overlæge på Medicinsk Afdeling i Hospitalsenheden Vest, rangerer nu blandt den eksklusive kreds på én procent af forskere verden over, som kolleger flittigst refererer til i videnskabelige artikler og publikationer.

08-10-15

En ny opdatering af den såkaldte highly cited-liste (liste over mest citerede forskere red.), som Thomson Reuters opgør årligt, placerer aktuelt ledende overlæge Steen Husted på Medicinsk Afdeling i Hospitalsenheden Vest og to andre forskerkolleger fra Aarhus Universitet i den absolutte verdenstop, når det gælder referencer til deres sundhedsvidenskabelige forskning.

- Det er bestemt en flot anerkendelse, når man på den måde får vished for, at det, man har viet sin forskning til, bliver brugt. Det er en blåstempling af validiteten og kvaliteten af den forskning, jeg yder mit bidrag til, lyder det fra en beskeden og stolt Steen Husted.

Pioner bag hjertemagnylen
Steen Husteds bidrag til sundhedsvidenskaben og udvikling af nye behandlingsmetoder er primært opbygget gennem en årelang interesse og forskning i forskellige præparaters indvirkning på kroppen og kroppens blodplader. For eksempel var Steen Husted en af pionererne bag test og udvikling af den såkaldte ”hjertemagnyl”, og har også medvirket til udvikling af andre lægemidler til hæmning af blodpladernes tendens til at klæbe til karvæggen og til at klumpe sig sammen. Herved nedsættes risikoen for dannelse af blodpropper.

Over de seneste 5-6 år er det blevet til godt 100 forskningsartikler, hvor Steen Husted har ydet et bidrag. Men det er ikke forskningen alene, der skaber nytteværdi og kredit blandt kolleger verden over. Den slags bygges via stærke relationer lokalt og forskningssamarbejder internationalt.

International brobygning
Steen Husted er i dag vicepræsident for den arbejdsgruppe under det europæiske kardiologiselskab (ESC), som arbejder med udvikling af nye faglige retningslinjer inden for behandling og forebyggelse af blodpropper. Et sæde han i 2016 bytter ud med præsidentposten samme sted de følgende to år. 

Lokale frø
I det kardiologiske afsnit på Medicinsk Afdeling i Hospitalsenheden Vest er der nu etableret en klinik for patienter med blodpropsygdom (tromboseklinik) i lighed med en tilsvarende klinik, som Steen Husted startede på afdelingen i Århus. Hjertelægerne i tromboseklinikken er eksperter i udredning og behandling af patienter med blodpropsygdom eller risiko herfor, og kan rådgive kollegerne på sygehuset og praktiserende læger i behandlingen af disse patienter. Aktuelt deltager Steen Husted qua sit virke som klinisk lektor og qua forskningsaktiviteter i etablering og støtte af en række ph.d. forløb sammen med biokemikere og lungemedicinere.

En aktivitet, der falder helt i tråd med, at Hospitalsenheden Vest er i færd med at etablere et Center for Forskning og Uddannelse (CFU) i tilknytning til det nye storhospital i Gødstrup. 

Fakta
August 2011 tiltrådte dr. med. Steen Husted som ledende overlæge på Medicinsk Afdeling i Hospitalsenheden Vest.

Steen Husted kom fra en stilling som ledende overlæge på Medicinsk-kardiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, og har mange års ledelsesmæssig erfaring, flere kliniske formandsposter og en lang, aktiv forskningskarriere med sig i bagagen. Desuden har han gennem mange år fungeret som klinisk lektor ved Institut for Klinisk Farmakologi, Århus Universitet.

 

Flere oplysninger

  • Steen Husted, klinisk lektor, dr. med. og ledende overlæge på Medicinsk Afdeling i Hospitalsenheden Vest, tlf.: 8949 7638 / 2429 9963 / steehust@rm.dk
  • Lægefaglig direktør Jens Friis Bak, Hospitalsenheden Vest, tlf. 7843 8510 / 4093 7985 / jens.bak@vest.rm.dk