Dine rettigheder til dine data

For at sikre, din grundlæggende ret til, at personlige oplysninger bliver beskyttet, har du nogle rettigheder.

Rettighederne skal skabe åbenhed om, hvilke oplysninger der er registreret, og hvordan de bliver håndteret. Samtidig får du som borger flere muligheder for at bestemme over, hvordan dine oplysninger må bruges.

Ret til indsigt

Giver dig ret til når som helst at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig. Du kan også bede om at få udleveret en kopi af oplysningerne. Denne kopi vil være i en form, som du som borger umiddelbart kan aflæse og forstå.

Derudover har du ret til at få information, om nogle af de samme oplysninger, som er nævnt under oplysningspligten. Vi skal reagere på anmodningen hurtigst muligt og senest efter en måned.

Indsigtsretten er ikke helt det samme som retten til aktindsigt.

Regionen kan afvise en anmodning om indsigt, hvis regionen kan dokumentere, at anmodningen er åbenlyst grundløs eller overdreven. 

Eksempelvis kan regionen afvise anmodningen, hvis borgeren gentagne gange beder om indsigt i de samme oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Berigtigelse indebærer, at du har krav på, at de oplysninger, som vi har om dig, er korrekte. Ukorrekte oplysninger skal berigtiges - altså rettes eller suppleres med de rigtige oplysninger. Det sidste gælder i de tilfælde, hvor vi ikke må ændre i det registrerede, f.eks. i patientjournaler.

Regionen skal hurtigst muligt og senest efter en måned besvare en henvendelse om berigtigelse.

Ret til sletning

Retten til at få sine data slettet og blive "glemt" gælder ikke over for regionen, når vi arbejder med sundhedsoplysninger, på det sociale område eller i forvaltningen i øvrigt.

Det skyldes, at bl.a. sundhedsloven, socialloven og forvaltningsloven stiller krav om, at vi skal gemme oplysningerne i en bestemt periode. Derfor kan vi ikke imødekomme krav på dette område.

Ret til indsigelse

Retten til indsigelse betyder, at der kan være forskellige årsager til, at bestemte personoplysninger ikke må bruges. Men ligesom retten til sletning gælder det ikke over for regionen, når vi arbejder med sundhedsoplysninger, på det sociale område eller i forvaltningen i øvrigt.