Om retningslinjerne

Det er vigtigt, at man gør sig bekendt med følgende retningslinjer.

Sikkerhed på nettet

  • Du skal vide, at dit udstyr kan ses og tilgås af andre på gæstenettet, hvis du ikke har beskyttet dit udstyr forskriftsmæssigt (lokal firewall, antivirus software m.v.). Region Midtjyllands it-afdeling fralægger sig ethvert ansvar for sådan indtrængen.
  • Vi gør opmærksom på, at din færden på internettet vil kunne spores tilbage til dig. Efter anmodning fra berettiget myndighed skal Region Midtjyllands it-afdeling udlevere oplysninger herom.

Generelle regler for brug af internet i Region Midtjylland, herunder gæstenet

  • Hold dig fortrinsvis til internetsider fra kendte firmaer eller organisationer, og søg ikke efter useriøse sider. Der kan ikke gives en fast definition af dette, men undgå porno-, spil-, hacker-, video-sider og lignende. Udover at søgning på nogle af disse typer er ulovlig, er det ofte på disse sider, at der gemmer sig virus og/eller andre ødelæggende programmer.
  • Download fra internettet må kun foretages, hvis det ikke er i strid med gældende lovgivning og regler for bl.a. ophavsret.
  • Ved mistanke om misbrug kan systemadministrator, efter aftale med Regionens it-afdeling, gennemgå loggen for den enkelte brugers internetaktiviteter via gæstenettet. Hvis det i den forbindelse konstateres, at netadgangen har været benyttet i strid med ovenstående regler, kan dette medføre øjeblikkelig inddragelse af adgangskoden samt i yderste konsekvens politianmeldelse.


Læs om hvordan du kommer på trådløst gæstenetværk i Region Midtjylland