Vi vægter et godt samarbejde højt

Indkøb & Medicoteknik er Region Midtjyllands primære aktør, når det kommer til samarbejdet med leverandører af varer, tjenesteydelser og medicoteknisk udstyr.

Vi vægter et godt samarbejde højt, og det er helt nødvendigt for at nå vores målsætning om rette vare, til rette tid, til rette pris. Det er igennem dialogen med industrien, at vi kan sikre, at de produkter (varer, tjenesteydelser og udstyr), der stilles til rådighed i regionen, bedst muligt opfylder vores målsætninger om effektivitet, bæredygtighed, forsyningssikkerhed og høj kvalitet. Som en del af vores samarbejde med leverandørerne finder vi ofte de innovative løsninger på organisationens behov i samarbejde med markedet.

Det er også gennem dialog og samarbejde med leverandørerne bl.a. om overholdelse af de indgåede kontrakter, at vi opnår den bedst logistik i forbindelse med leverancerne af produkterne.

Region Midtjylland har ca. 750 forskellige leverandører af varer, tjenesteydelser og medicoteknisk udstyr. Omfanget af samarbejdet varierer betydeligt, men det er i alle tilfælde vores mål at være en troværdig og professionel samarbejdspartner.

Se også vores aktuelle og kommende udbud.

Regionslager Midt - Det fælles regionslager

Region Midtjylland har et fælles lager, Regionslager Midt, som leverandører leverer varer til. Regionslager Midt distribuerer varerne til alle hospitaler, sociale tilbud, praktiserende læger, regionshuse mv. i regionen. Varerne fra leverandørerne sampakkes til den enkelte bruger, som fx et depotrum på et hospitalsafsnit. Regionslager Midt drives af en privat logistikpartner, DKI Logistics A/S.