Aktuelle udbud

Region Midtjyllands udbud offentliggøres i EU-supply og på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udbudsside.

Udbudsplan

Indkøb & Medicoteknik gennemfører udbud og indgår indkøbsaftaler for hele Region Midtjylland. Udbud af varer og tjenesteydelser behandles af sektionen Strategisk Indkøb, mens udbud af medicoteknisk udstyr varetages af sektionen Medicoteknisk Rådgivning.

Se Region Midtjyllands udbudsplan

Sådan arbejder vi med udbud

Indkøb & Medicoteknik har ansvaret for at initiere, gennemføre og følge op på udbud og kontrakter i tæt samarbejde med de berørte enheder.

Regionens indkøb er baseret på konkurrenceudsættelse via udbud og forhandlede aftaler. På den måde sikrer vi de bedste varer, udstyr og tjenesteydelser til de bedste priser for regionen samlet set. Ved konkurrenceudsættelse sikrer vi også, at regionen overholder udbudsloven.

Det er vigtigt, at indkøbsaftalerne baseres på brugernes behov. Det betyder bl.a., at vi inddrager de medarbejdere, der skal bruge varen, udstyret eller tjenesteydelsen, når vi beskriver kravene til produktet­. Desuden inddrager vi hensyn til hygiejne, arbejdsmiljø, bæredygtighed og forsyningssikkerhed.

For at have en ensartet systematisk og strategisk tilgang til udbud og anskaffelser arbejder vi ud fra et kategoristyringsperspektiv. Kategoristyring betyder, at vi lægger en overordnet strategi for et givet område, f.eks. hjerteområdet eller ultralydsudstyr. Kategoristyring bliver således også et redskab til at arbejde effektivt med vores målsætninger med kvalitet, effektivitet, bæredygtighed og forsyningssikkerhed.

Vi samarbejder om udbud med forskelige offentlige parter i regi af blandt andre Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), Amgros og Regionernes Fælles Indkøb (RFI). Derudover samarbejder vi om projekter med kommuner og regioner som for eksempel tværsektorielle udbud og bæredygtighedsprojekter.

Målsætninger

Region Midtjyllands fire målsætninger ved anskaffelser af varer, udstyr og tjenesteydelser. Kvalitet, Effektivitet, Bæredygtighed og Forsyningssikkerhed

I Region Midtjylland har vi fire målsætninger ved anskaffelser af varer, udstyr og tjenesteydelser.

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Hvis du ønsker information om, hvordan dine personoplysninger behandles i forbindelse med et af Region Midtjyllands udbud, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse, henvises til denne side:

Oplysningspligt i forbindelse med udbud