Personalepolitik

Lønpolitik

Region Midtjyllands lønpolitik (pdf)

Hent folderen i pdf-format ved at klikke på linket, eller bestil folderen ved at skrive til KONCHR@rm.dk

Læs supplerende delpolitikker og vejledninger her

Kommunikationspolitik

God kommunikation - kommunikationspolitik for Region Midtjylland (pdf)

Kort version af kommunikationspolitikken (pdf)

Hent folderen i pdf-format ved at klikke på linket, eller bestil folderen ved at skrive til kommunikation@stab.rm.dk

Indkøbs- og udbudspolitik for Region Midtjylland

Region Midtjyllands indkøbs- og udbudspolitik skaber rammerne for alle de indkøb og konkurrenceudsættelser, regioner foretager.

Indkøbs- og udbudspolitikken er skrevet med henblik på at gøre det nemt og overskueligt for brugere, leverandører og andre interessenter at få overblik over, hvem og hvordan der købes ind i regionen.

Regionernes indkøbsstrategi 2020-2025

Regionernes indkøbsstrategi 2020-2025 skal sikre, at regionerne bliver endnu bedre til at købe de produkter, der har værdi for patienterne og gavner klimaet. Derudover skal der fremover være mindst seks måneders forbrug af kritiske værnemidler og testmaterialer på lager, når en epidemi rammer Danmark.

God ledelse og styring

God ledelse og styring i Region Midtjylland (pdf).

Hent folderen ved at klikke på billedet, eller bestil folderen ved at skrive til regionssekretariatet@stab.rm.dk.

Strategi for bæredygtighed 2030

Region Midtjylland er en organisation med flere end 30.000 ansatte, et stort ressourceforbrug og dermed et stort CO2-aftryk. Regionens "Strategi for bæredygtighed 2030" sætter konkrete mål for, hvordan CO2-aftrykket fra koncernens drift skal reduceres. Det gælder alle dele af koncernen som hospitaler, institutioner, regionshuse mv.

Politik for miljømærkning af indkøb i Region Midtjylland

Med Politik for miljømærkning af indkøb i Region Midtjylland ønsker regionen at understøtte en miljømæssig og bæredygtig udvikling i samfundet.

Region Midtjylland vil, når det er muligt, efterspørge varer og tjenesteydelser, der er miljømærket efter type-1 miljømærkning som f.eks. Svanemærket og EU-blomsten. Samtidig vil regionen løbende gå i dialog med relevante aktører om muligheden for at øge andelen af miljømærkede produkter på markedet.

GEP (Gender Equality Plan)

Læs GEP (Gender Equality Plan) for Region Midtjylland (PDF).

Ligestillingsplanen er udarbejdet for Region Midtjylland og dækker  alle regionens enheder og arbejdspladser.
Aarhus Universitetshospital har en selvstændig GEP.

Besøg siden med ligestillingsstastikker for medarbejdere i Region Midtjylland.
Besøg siden om GEP for Aarhus Universitetshospital.
Besøg siden om mangfoldighed i Region Midtjylland.

Strategi for forsyningsområdet i Region Midtjylland

I Strategi for forsyningsområdet i Region Midtjylland finder du regionens overvejelser og strategi for afbalanceringen af hensyn til pris, kvalitet, bæredygtighed og forsyningssikkerhed i en verden, som hastigt har forandret sig, og hvor man er nødt til at tilpasse sig en ny dagsorden hurtigt.

Standardbetingelser

Ved mindre indkøb af tjenesteydelser samt teknisk og medicoteknisk udstyr anvender Region Midtjylland et sæt obligatoriske standardbetingelser, som er udfærdiget i samarbejde med Danske Regioner. Standardbetingelserne fraviges ikke, med mindre der skriftligt aftales andet.

Kontakt

Anja Birgitte Amdisen

Specialkonsulent
Telefon 2115 4397