"God ledelse og styring i Region Midtjylland" er Region Midtjyllands ledelsesgrundlag. 

Ledelsesgrundlaget sætter retning og ramme for at nå vores mål, samler og forbinder vores tre værdier, målbillederne, værdibaseret styring, Region Midtjyllands rolle i samfundet, borger- og patientinddragelse og tværsektorielt arbejde.

Ledelsesgrundlaget beskriver en fælles tilgang til ledelse og styring, som anvendes af lederne på alle niveauer, og som inddrager medarbejderne.

Læs God ledelse og styring i Region Midtjylland her.