Socialområdets rolle i Region Midtjylland

Socialområdet i Region Midtjylland driver en række specialiserede bosteder og dagtilbud for mennesker med nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne.

Tilbuddene er samlet i otte specialområder, der hver især besidder en høj faglig ekspertise om netop deres særlige område.
 
Specialområderne leverer ydelser og tilbud på lige fod og i konkurrence med private og offentlige udbydere.

Hvert år indgår Region Midtjylland en rammeaftale med regionens 19 kommuner om forbruget af tilbud i det kommende år. Rammeaftalen sætter desuden fokus på udviklingen af det sociale område.

Se seneste rammeaftale

Rådgivnings- og udredningsopgaver

De fleste af Region Midtjyllands varetager rådgivnings- og udredningsopgaver for den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på socialområdet - også kaldet VISO.

Det kræver en særlig kontrakt at blive VISO-leverandør - og kontrakterne gives kun til de ypperste eksperter på området.

Kontrakterne betyder, at Socialstyrelsen fremover kan henvise borgere og fagfolk til specialiseret rådgivning og udredning inden for de specialistområder, som kontrakterne omfatter

Læs mere om VISO på Socialstyrelsens hjemmeside

Den danske kvalitetsmodel

Dansk kvalitetsmodel handler om at forbedre kvaliteten på de sociale tilbud. Det sker ved at indsamle og formidle viden om, hvad der virker i praksis.

Læs om Dansk kvalitetsmodel på det sociale område