Danske Regioner har sammen med Finansministeriet (Personalestyrelsen), KL, Indenrigs- og Sundheds-ministeriet, Justitsministeriet og DJØF udarbejdet vejledningen "God adfærd i det offentlige"

Vejledningen har til formål at formidle en række af de grundlæggende vilkår og regler, som gælder i den offentlige sektor - både til ansættelsesmyndigheder og ansatte.

Hent publikation:
God adfærd i det offentlige (pdf)