Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

2168 8636

ditte.fredensborg@rr.rm.dk

Vilhelm Bergsøes Vej 49, 3. th.,
8210 Aarhus V.


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Psykiatri- og socialudvalget
Udvalg for lighed i sundhed

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Bestyrelsen for Institut for kommunikation og handicap
Dialogforum på psykiatriområdet
Samarbejdsudvalg for psykologer