Uddannelsesstart og ledige stillinger

Vi ansætter hvert år kontorelever, som starter 1. februar og 1. september/oktober.

Vores jobopslag annonceres løbende på Region Midtjyllands jobhjemmeside. Skriv "kontorelev" i søgefeltet. 

Opgaver som kontorelev

Som elev ved Region Midtjylland får du en bred og varieret uddannelse med viden og kompetence inden for hele kontorområdet. Vi er en stor arbejdsplads som prioriterer et godt arbejdsmiljø og gode muligheder for både faglig og personlig udvikling. 

Region Midtjyllands største opgave er at tage sig af sygehusene. Men regionen tager sig også af specialiserede opgaver på det sociale område i forhold til handicappede børn og voksne. Desuden skal regionen sikre og koordinere udvikling og vækst i hele det geografiske område.

Du kommer til at arbejde med

 • Politik, strategi, handlingsplaner og indsats
 • Mundtlig og skriftlig kommunikation samt digitale løsninger
 • Administration og sagsbehandling
 • Økonomi

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvad tilbyder vi som arbejdsplads?

Vi lægger vægt på, at du får et veltilrettet og indholdsrigt uddannelsesforløb og et godt udgangspunkt for at finde ud af, hvad du vil beskæftige dig med i fremtiden.

Elevansvarlig

Som kontorelev får du tilknyttet en elevansvarlig, som har ansvaret for din daglige oplæring. Den elevansvarlige introducerer dig til afdelingen og er din daglige kontaktperson og er med til at sikre, at du får et sammenhængende forløb med en struktureret og relevant oplæring i afdelingen. Den elevansvarlige vil løbende vejlede dig og give dig feedback i din praktiktid. Igennem hele uddannelsen sker der en gen­sidig evaluering for at sikre, at begge parter får det bedste udbytte ud af praktiktiden.

Elevnetværk

Du bliver medlem af en lokal elevklub, hvor eleverne mødes flere gange om året og drøfter relevante emner og sparrer med hinanden. I er også selv med til at bestemme emnerne for møderne. Ofte er det en fordel som elev, at have andre elever, man kan drøfte hverdagen, uddannelsesforløbet og praktiktiden med.

Kurser og udviklingsmuligheder

Undervejs i uddannelsen kan du deltage i kurser, som er relevante for løsningen af arbejdsopgaverne i din praktikafdeling. Det kan fx være et kursus i Notat og referatteknik, hjemmesideredigering eller andre relevante kurser.

Løn under elevtiden

Som elev ved Region Midtjylland får du en god løn. I øjeblikket udgør den ca. kr. 14.000,- pr. måned det første år og ca. kr. 15.000,- pr måned det andet år. Voksenelever på 25 år eller derover aflønnes med ca. kr. 20.000,- pr. måned. Lønnen følger overenskomsten med HK om elevlønninger.

Arbejdstid

37-timers arbejdsuge, hvor arbejdstiden ligger typisk i tidsrummet kl. 8-15.30 inkl. betalt frokostpause.

 

Mød vores kontorelever

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Mød kontorelev Michelle

Mød Michelle som er kontorelev i offentlig administration i Psykiatrien i Region Midtjylland. Et job med masser af læring, hvor hun arbejder selvstædigt og i teams.

Læs hele Michelles profil

Hvor kan du blive kontorelev?

Du kan blive kontorelev i regionshusene, på hospitalerne, i psykiatrien og på socialområdet.

Kontoruddannelsen i Regionshusene, psykiatristaben, socialstaben og tværgående funktioner

Afdelingerne er fordelt i Regionshuset Viborg og Regionshuset Aarhus - eller på institutioner i nærområdet.

Regionens politiske og administrative hovedsæde ligger i Regionshuset Viborg, hvor også regionsrådssalen, der danner den fysiske ramme om politikernes arbejde og regionsrådsmøderne, ligger. Der er også et regionshus i Aarhus.

I regionshusene handler det om den overordnede planlægning og styring, mens borgerne først og fremmest møder regionen gennem de enkelte enheder, regionshospitalerne og de sociale tilbud, der ligger spredt over hele regionen.

Jobmuligheder

Som kontorelev ved Region Midtjylland opnår du en bred faglig grundviden, hvilket også har gjort at vores tidligere elever i dag har en række forskellige jobs:

 • Uddannelseskoordinator
 • HR konsulent
 • Indkøbsmedarbejder
 • Økonomimedarbejder
 • Controller
 • Assistent
 • Fakturamatch medarbejder
 • Logistikkonsulent
 • Sekretær

Hvad forventer vi af dig som kontorelev?

Vi forventer, at du

 • er god til dansk i skrift og tale
 • har flair for tal
 • er parat til at indgå i et uddan­nelsesforløb
 • er engageret og ansvarsbevidst
 • er indstillet på at udvikle dig fagligt og personligt
 • er udadvendt, serviceminded og god til at samarbejde
 • du har lyst til at være en del af en stor arbejdsplads

Hvem kan blive elev

For at blive kontorelev hos Region Midtjylland, skal du have gennemført eller være ved at gennemføre én af følgende uddannelser:

 • Kombineret erhvervs- og gymnasialuddannelse (EUX)
 • Højere Handelseksamen (HHX)
 • Gymnasialuddannelse (STX/HF/HTX) + efterfølgende 5 ugers grundforløb (HGS/EUS)

Er du ældre end 25 år og har relevant erhvervserfaring eller uddannelse, skal dine kompetencer vurderes af en studievejleder ved din lokale uddannelsesinstitution.
På den måde kan dit uddannelsesforløb tilrettelægges bedst muligt for dig. Hvis du allerede har en realkompetencevurdering, bedes denne vedlægges din ansøgning.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, så kan du altid kontakte din lokale uddannelsesinstitution.

Læs mere om adgangskravene på uddannelsesnævnets hjemmeside.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen som kontorelev er en erhvervsuddannelse med en praktisk og en teoretisk del. Uddannelsen varer 2 år, inkl. 13-15 ugers teori på skole (obligatoriske skoleperioder og valgfag).  Den teoretiske del af uddannelsen afsluttes med en fagprøve.

Praktik

Du kan søge elevplads enten i regionshusene, på et hospital, i psykiatrien eller på socialområdet. I nogle elevstillinger kommer man til at arbejde i flere afdelinger, mens man i andre kun bliver tilknyttet en afdeling.

Arbejdsområder
Du kan fx komme til at arbejde inden for områder som økonomi, HR, løn- og personale, sekretariat, kvalitetsafdeling eller kommunikation.

Opgaverne kan spænde bredt. Du kan fx komme til at arbejde med sekretariatsfunktioner, at oprette stillingsopslag, opdatere  hjemmeside/sociale medier, regnskabs- og bogholderiopgaver, planlægge møder eller konferencer samt løn- og personaleadministration.

Arbejdssted og opgaver fremgår af de konkrete jobopslag.

Skoleophold

I løbet af de to år skal du deltage i obligatoriske skoleperioder. Skoleopholdene foregår på den lokale handelsskole:

Her lærer du teorien, der ligger bag offent­lig administration. Du bliver undervist både i obligatoriske fag samt valgfag.

Fagprøve

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve - du skal udarbejde en skriftlig opgave i et selvvalgt emne, hvor du skal vise, at du kan finde sammenhængen mellem teori og praksis.

Fagprøveperioden fastlægges i samarbejde med vejlederne. Fagprøven er skriftlig, og du skal til mundtlig eksamen i opgaven, som du skal bestå for at få dit uddannelsesbevis.

Uddannelsesstart

Vi ansætter kontorelever to gange årligt. Vores annonce kan ses på rm.dk/job i løbet af året.

Adgangskrav

Du har gennemført eller er ved at gennemføre enten EUX, HHX eller en STX, HF eller HTX med efterfølgende 5 ugers HGS/EUS for studenter med kontorretning og opfylder fagniveaukravene til kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration. Er du ældre end 25 år og har relevant erhvervserfaring eller uddannelse, skal dine kompetencer vurderes af en studievejleder, så dit uddannelsesforløb kan tilrettelægges bedst muligt for dig. Hvis du allerede har en realkompetencevurdering, bedes denne vedlægges din ansøgning. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, bedes du kontakte din lokale uddannelsesinstitution. 

Læs mere om adgangskravene på uddannelsesnævnets hjemmeside.

 

Efter- og videreuddannelse

Når du er færdiguddannet er der stadig efter- og videreuddannelsesmuligheder. Kompetencegivende uddannelser er en mulighed, som er uddannelser, der er almindeligt anerkendt i faget, og som afvikles af uddannelsesudbydere, der er kendt på området. Det vil altid være uddannelser, der giver ECTS-point, ex:

 • Akademiuddannelser
 • Diplomuddannelser
 • Masteruddannelser