Fem ambulancer og en større fleksibilitet. Det er hjørnestenene i en opgradering af ambulanceberedskabet, som Regionsrådet for Region Midtjylland netop har vedtaget.
Fem ambulancer og en større fleksibilitet. Det er hjørnestenene i en opgradering af ambulanceberedskabet, som Regionsrådet for Region Midtjylland netop har vedtaget.

Beslutningen kommer på baggrund af en statusrapport, der har vurderet ambulanceberedskabet, efter regionen overtog opgaven første december sidste år.

For at sikre overgangen til den nye ambulancedrift 1. december 2009, havde regionsrådet besluttet at supplere ordningen med fire midlertidige beredskaber, der skulle styrke indsatsen i en overgangsperiode frem til 1. juni i år.
De fire midlertidige ambulancer blev sat ind i henholdsvis Horsens-, Århus-, Viborg-, og Silkeborg-området.

Men på baggrund af statusrapporten vurderer regionsrådet nu, at der skal være fem ekstra ambulancer om dagen, hvor der er mest travlt.
De nye ambulancer skal sættes ind i henholdsvis Horsens-, Viborg-, Silkeborg- og Odderområdet

- Borgerne i de områder skal selvfølgelig have den samme service, som resten af regionen. Og det har vist sig, at i dagtiden er de ekstra ambulancer nødvendige, for at vi kan overholde vores servicemål, siger regionsrådsformand, Bent Hansen (S).

Større fleksibilitet
Samtidig med at der bliver flere ambulancer om dagen, har regionsrådet besluttet sig for at ændre sammensætningen af beredskabet i Horsens-området.
Ændringerne skal blandt andet give erfaringer med, hvordan man kan få større fleksibilitet og mere service.

- I forbindelse med ændringerne i Horsens-området, har vi aftalt at starte et ret spændende projekt med tele- og video-kommunikation mellem udvalgte ambulancer og akutmodtagelsen på Regionshospitalet Horsens, fortæller Bent Hansen.

Til efteråret gennemfører regionen en gennemgang af, hvordan de forskellige elementer i ambulanceordningen hænger sammen.

Der skal blandt andet kigges på sammenhængen mellem:
 Forskellige former for kørsler.
Kørslerne er blandt andet delt op i:
o A-kørsler: Livstruende situationer
o B-kørsler: Hastende men ikke livstruende situationer
o C-kørsler: Ikke hastende ambulancekørsler
o D-kørsler: Behov for liggende befordring
 Dækningsgraden
Dvs. hvor godt de forskellige områder er dækket af ambulancer
 Responstiderne
Dvs. Hvor hurtigt ambulancerne er fremme i de forskellige områder

Undersøgelsen skal indgå i den evaluering af den samlede præhospitale indsats, som er aftalt skal finde sted i efteråret 2010.

- Ambulancetjenesten – og i det hele taget hele den indsats der sker, før patienterne kommer ind på hospitalet – er grundlæggende for fremtidens sundhedsvæsen med færre hospitaler. Derfor er det vigtigt, vi hele tiden holder øje med, hvordan det går, og justerer hvor der er behov, siger Bent Hansen.


Fakta
 Statusrapporten viser, at ambulancerne bliver brugt mere end man havde regnet med
 Omlægningerne kommer til at koste omkring 18 mio. kr. årligt.
 De fire midlertidige beredskaber ville koste 23 mio. kr. årligt.
 Region Midtjylland overtog ambulancedriften 1. december 2009. Der bliver løbende gjort status over den gennemsnitlige responstid
 Regionens servicemål for livstruende kørsler er:
o 75 procent skal være fremme inden for 10 minutter
o 92 procent skal være fremme inden for 15 minutter
o 98 procent skal være fremme inden for 20 minutter

Læs Status for ambulancetjenestens drift – de første 3 måneder efter 1. december 2009

Læs dagsordensteksten til regionsrådets møde 26. maj 2010


Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen (S) 8728 5010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer