Dataprodukter

I Region Midtjylland er dataprodukter et uundværligt værktøj i vores hverdag. Dataprodukterne understøtter bl.a. klinikken i patientbehandling og ledelsen i at styre i den rigtige retning og træffe bedre beslutninger.

BI-arbejdet

Det er BI-kontorets hovedopgave at producere disse dataprodukter og dermed tilvejebringe information baseret på de registrerede data til alle regionens forretningsområder.

BI-arbejdet foregår dog også lokalt i et samarbejde vi kalder for den åbne dataorganisation. Nedenfor kan du læse vores vision og mission med BI-arbejdet i Region Midtjylland.

Vision

Forbedre Region Midtjyllands organisation, ydelser, ressourceforbrug, effekt og omdømme ved til enhver tid at levere det bedst kvalificerede data-informationsgrundlag for beslutninger og udvikling.

 • Naturligt og nødvendigt at anvende data i det daglige arbejde
 • Data til information til viden til handlinger
 • Tilfører værdi til forretningsområderne og koncernens mål

Mission

Region Midtjyllands forretningsområder skal understøttes i at levere mere velfærd, bedre kvalitet, større effekt og større bæredygtighed for færre penge.

 • Al relevant datainformation i ét fælles datavarehus til alle relevante brugere på en meningsfuld og lettilgængelig måde.
 • Let adgang til at bygge innovative BI-løsninger
 • Sikre dataanvendelsen i både kendte og nye sammenhænge og understøtte brugerne på en fleksibel måde.

Høje ambitioner

Region Midtjylland vil være førende inden for BI og omfavne nye muligheder, så vi imødekommer den fremtid vi ser ind i!

Vi har høje ambitioner for god og effektiv brug af data:

 • Konstant fokus på at optimere og forbedre det eksisterende
 • Mere datadrevet forbedringsarbejde med den åbne dataorganisation
 • BI som en naturlig del af både de kliniske og andre operationelle processer
 • Bedre til at forudsige
 • Mere viden om populationen

Udvikling af AI-løsninger

Læs mere om Region Midtjyllands udvikling af AI-løsninger, som er et fokusområde i digitaliseringsstrategien.

Om business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) er en fællesbetegnelse for teorier, metoder, processer og teknologier, der omdanner rådata (fra fx lønsystemer og patientjournaler) til meningsfuld information om fx sygefravær, bemanding, aktivitet og behandlingskvalitet.

Er du forsker og har brug for hjælp til data?

Som både intern forsker i Region Midtjylland og ekstern forsker uden for Region Midtjylland, kan du få hjælp med videregivelse af data til dit forskningsprojekt.

Er du ekstern forsker uden for Region Midtjylland, og har behov for at få videregivet journaloplysninger til brug for et konkret forskningsprojekt, skal du kontakte den konkrete afdeling, der har journalført oplysningerne. Dog er det med forudsætning af en VEK eller VID godkendelse fra den region, som du har ansættelse ved.

Afdelingen du kontakter, kan enten selv videregive oplysningerne ved hjælp fra en lokal datakonsulent i Region Midt, eller af BI-kontoret i Region Midt.

Din henvendelse må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, f.eks. CPR-numre eller andre oplysninger, hvor det er muligt at identificere enkeltpersoner.

BI-kontoret tager minimum 9.000 kr. for at lave udtrækket. Dette gøres for, at tage højde for administration forbundet med selve udtrækket. Hvis udtrækket er vurderet til at tage længere end 10 arbejdstimer, vil prisen ud over de 9.000 kr., være til 900 kr. i timen. Betalingen starter fra det tidspunkt opgaven er afklaret med rekvirent/forsker, og der er lavet en konkret aftale om et dataudtræk med et estimat.

Det er projektlederens ansvar at sikre relevante juridiske godkendelser. BI-kontoret kan i den henseende, hjælpe med formidling af kontakt til juridisk afklaring hos Juridisk Kontor i Region Midtjylland, herunder om der er påkrævet godkendelse fra Juridisk Kontor.

Juridiske opmærksomheder ved forsknings- og kvalitetsprojekter

Har du yderligere spørgsmål, som du gerne vil have uddybet eller er du i tvivl om hvad du må og kan med data fra BI-portalen og BI-datavarehuset, kan du kontakte BI-udvikler Magnus Kirketerp Krusell.

BI-kontoret har udarbejdet et dokument, der kan benyttes som reference, når der skal henvises direkte til beskrivelsen af BI-kontorets datavarehus. Dokumentet er udfattet på engelsk, så det er anvendeligt som reference ved både national og international forskning.

Description of the BI Data Warehouse