Om Data Science Lab

I Region Midtjylland indsamler vi hver dag data om vores patienter og vores måde at arbejde på på tværs af regionens mange adresser.

I videoen kan du høre mere om Data Science Labs arbejde.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Dataindsamling i Region Midtjylland

I Region Midtjylland indsamler vi hver dag data om vores patienter og vores måde at arbejde på på tværs af regionens mange adresser.

Mange af de data, vi indsamler, kan vi bruge til at forudsige fremtiden. Kunstig intelligens kan nemlig tygge de mange data igennem og f.eks. regne ud, hvor mange overflyttelser til andre afdelinger der vil være nødvendig den kommende dag. Det er med til at hjælpe sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale med at træffe beslutninger, der giver mere plads til kerneopgaver i hverdagen og deraf et bedre forløb som patient i Region Midtjylland.

Den datasultne spåkugle kalder vi i Region Midtjylland for Data Science Laboratory - eller DSL. DSL er en fælles betegnelse for den del af arbejdet i regionen, der udvikler og implementerer algoritmer og kunstig intelligens baseret på den indsamlede data. Det algoritmerne regner sig frem til kan sundhedspersonalet bruge som et værktøj og som datagrundlag for at træffe de kliniske beslutninger. DSL er forankret i It-Afdelingens BI-kontor, der driver arbejdet sammen med forskere og andre samarbejdspartnere.  

Arbejdet i DSL begyndte i 2021 som et vigtigt led i Region Midtjyllands Strategi for digital transformation. Se mere under fokusområde 6 i digitaliseringsstrategien. 
Klik her, og læs mere om DSL's prioriteringsprincipper.

Fire skarpe om DSL

  • DSL arbejder med udvikling og implementering af algoritmer, der via data kan forudsige kliniske hændelser
  • Data Science Lab er forankret i Region Midtjyllands BI-kontor
  • DSL er en del af regionens "Strategi for digital transformation" fra 2019, se under fokusområde 6 på side 14.
  • Alle data er krypteret og bliver behandlet anonymt og på sikrede servere, det man i fagsprog kalder maskeret i lukkede miljøer.

Fokusområder i 2022

I 2022 kommer DSL-arbejdet til at koncentrere sig om fire fokusområder. De handler både om udvikling og sikkerhed, at øge kendskabet til projektet og at understøtte klinikkerne med konkrete projekter.

Fokusområderne er:

  • Det juridiske
  • Det platformstekniske
  • At skabe flere relationer og udbrede kendskabet til DSL
  • Understøtte klinikken i konkrete projekter.

Det juridiske

Når kunstig intelligens og personfølsomdata optræder i samme sætning, rejser det ofte spørgsmål om sikkerheden ved brugen af de digitale databehandlere. Det er naturligvis vigtigt, at alle data bliver behandlet sikkert og efter gældende lovgivning. Når en DSL-løsning er på tegnebrættet, bliver projektets tilknyttede jurist taget med på råd, og det bliver dokumenteret, at løsningen overholder lovgivningen, der bliver lavet konsekvensanalyser, risikovurderinger, og de nødvendige tilladelser bliver indhentet.

Det platformstekniske

I dette spor arbejder DSL med udviklingen af den eller de platforme, hvor algoritmen skal bruges; herunder hele infrastrukturen fra de relevante data bliver indhentet, og til at det brugervenligt og let tilgængeligt bliver stillet til rådighed for det kliniske sundhedspersonale. Udviklingen sker med baggrund i klinikernes behov. Processen kører iterativt, hvor løsningen løbende bliver evalueret og justeret til. Målet er at levere det bedste og mest brugbare produkt til slutbrugerne.

At skabe relationer og udbrede kendskabet

For at sikre et bredt kendskab til DSL og de medfølgende muligheder er det offensive arbejde en vigtig del af DSL-arbejdet. Her arbejder DSL med at opsøge og indgå i relevante netværk og fora, ligesom der bliver udarbejdet en kommunikations- og markedsføringsstrategi, så interesserede kan følge med i DSL-teamets arbejde og konkrete projekter. Region Midtjylland har også etableret TRAIN, der er et tværregionalt netværk for arbejdet med AI-løsninger. Du kan læse mere om netværket her.  

At understøtte klinikkerne med konkrete projekter

Målet med at bruge DSL-løsninger aktivt i hverdagen på de enkelte klinikker er at gøre hverdagen lettere for klinikerne og at gøre det bedre at være patient i Region Midtjylland. DSL-teamet samarbejder med forskere, klinikere og andre samarbejdspartnere om f.eks. aktiv patientstøtte, forebyggelse af postoperative komplikationer og sygeplejerskers vagtplanlægning. 

Prognosemodel forudsagde antal coronapatienter

DSL deltog i udviklingen og anvendelsen af en prognosemodel, der forudsagde antallet af coronapatienter. I kølvandet på den første bølge af corona tog speciallæge i anæstesiologi ved Regionshospitalet Horsens, Ulrick Skipper Espelund, i samarbejde med Henrik Støvring fra Aarhus Universitet, initiativ til et projekt, der skulle forudsige antallet af indlagte coronapatienter på Region Midtjyllands hospitaler. Modellen blev udviklet i samarbejde med DSL, som også sikrede dagligt opdaterede prognoser der blev benyttet af krisestabsfunktionerne i Region Midtjylland og senere i Region Nordjylland.

Om udviklingen og samarbejdet med DSL-organisationen, siger Ulrik Skipper Espelund:

"Med et tillidsfuldt samarbejde lykkedes det os at etablere modellen, så den er fuldt automatiseret og kan afvikles internt i Region Midtjyllands IT-landskab, samtidig med at jeg som faglig ansvarlig kan overvåge modellens performance og foretage nødvendige tilpasninger."

"Som forsker, læge og ”innovatør” i Region Midtjylland er det af enorm betydning for at have en dedikeret og fremsynet partner som DSL. Jeg blev mødt med solide faglige kompetencer og et stort engagement, og jeg glæder mig til at samarbejde om vores kommende projekter, hvor DSL igen indtager en central rolle."

Prognosen er designet til hver dag at levere en rapport, som du kan se et eksempel på nederst på siden.

Vil du vide mere om samarbejdet med DSL som kliniker, kan du kontakte Ulrick Skipper Espelund, speciallæge i anæstesiologi, ph.d. på mail ulrick.espelund@rm.dk.