Region Midtjyllands it-afdeling er en af Danmarks største med over 430 ansatte. Vi varetager hele leverancekæden fra udvikling, test og implementering til drift, support og vedligehold af it-løsninger til vores ca. 35.000 brugere på hospitaler, institutioner og stabe i Region Midtjylland.

Revideret 17-05-2019 af Anne Charlotte Abildgaard