Årsrapport 2021

      (Klik på billedet)    

 

Årsrapporten giver en kort præsentation af regionens opgaver og det økonomiske resultat for året.

Årsrapporten har fokus på, om regionen har overholdt Økonomiaftalen for Sundhed og Regional Udvikling, Budgetloven og bevillingsoverholdelsen på et overordnet niveau. Årsrapporten indeholder derudover obligatoriske oversigter jf. Budget- og regnskabssystem for regioner. 

Regnskabsbemærkningerne indeholder en mere detaljeret oversigt over bevillingsoverholdelsen.

 

Revision

Regionsrådet har godkendt Årsrapport 2021 på mødet den 27. april 2022 og afgivet den til revisionen til gennemgang.

 

Tidsplan

  • Regionsrådet 27. april 2022 – Årsrapporten godkendes og afgives til revisionen
  • Regionsrådet 22. juni 2022 – Revisionsberetningen forelægges, og Årsrapporten godkendes endeligt