Årsrapporten giver en kort præsentation af regionens opgaver og det økonomiske resultat for året.

Årsrapporten har fokus på, om regionen har overholdt Økonomiaftalen for Sundhed og Regional Udvikling, Budgetloven og bevillingsoverholdelsen på et overordnet niveau. Årsrapporten indeholder derudover obligatoriske oversigter jf. Budget- og regnskabssystem for regioner. 

Regnskabsbemærkningerne indeholder en mere detaljeret oversigt over bevillingsoverholdelsen.

Revision

Regionsrådet har godkendt Årsrapport 2022 på mødet den 26. april 2023 og afgivet den til revisionen til gennemgang.

Tidsplan

  • Regionsrådet 26. april 2023: Årsrapporten godkendes og afgives til revisionen
  • Regionsrådet 21. juni 2023: Revisionsberetningen forelægges, og Årsrapporten godkendes endeligt