Ledelse er kommet på dagsordenen på den gode måde. Det er noget, vi taler om igen. Vi har først arbejdet med det på afdelingslederniveau - og gennemgået "God ledelse og styring i Region Midtjylland". Og haft en konsulent ude og arbejde med os.

Den del, der kom bagefter var vigtig: Hvordan får vi det implementeret hos os? Hvordan kan vi efterleve det, og hvordan afspejles det i vores hverdag? Nogle elementer fx ordenlighed, bæredygtighed, nytænkning og målopfyldelse er nye – vi har nu et fælles sprog, og været samlet omkring det. Vi har fx haft fokus på medborgerskab i målbilledet og ønsker at omsætte det i vores virkelighed – og nu er vi gået i gang med at arbejde med borgerne om medborgerskab, og det giver rigtig god mening.

Det handler det også om bæredygtighed omkring medarbejderne – fx om uddannelse og fastholdelse. Bæredygtigheden er et nyt og vigtigt element i ledelsesgrundlaget – og det giver os en ny bevågenhed. Og nytænkning! Vi skal forudse hvad kommunerne vil have – og skabe det, de endnu ikke ved, de vil have.

"God ledelse og styring i Region Midtjylland" er et anker – et fælles grundlag. Har vi ikke det, så kan det køre i hegnet. Det er fedt noget så tydeligt og omsætteligt kommer fra toppen af. Det er også fedt, at det ikke handler om besparelser og effektivitet alene – her kan du tale om besparelser ind i bæredygtighed – vi skal jo kunne omsætte det her ind i en måde, medarbejderne kan forstå det på. Det samme med nytænkning – "Skal vi nu til at forandre noget igen? Ja, hvis vi vil kunne levere det bedst mulige." Verden forandrer sig hele tiden, og vi er nødt til at følge med.

Vi har fået en smidighed. Vi er agile i vores måde at tænke på. Det er afgørende. Kompleksiteten stiger og alt er individuelt tilrettelagt. Det stiller krav til færdighederne, og vi skal nytænke. Dristighed har fået en ny forankring i den klarere mening, der ligger i nytænkning. Vi er nødt til at acceptere en fejlmargin for at kunne nytænke.