I Hjerne- og Rygkirurgi har vi som afdelingsledelse valgt at sætte fokus på "God ledelse og styring i Region Midtjylland" og AUH's grundfortælling "Livet i de bedste hænder" i vores ledergruppe. Vi vil herigennem sætte fokus på god ledelse og synliggøre, hvilke forventninger vi har til ledelse i vores afdeling.

Som afdelingsledelse kan vi bedrive meget ledelse, men vi kan ikke nå de store resultater, hvis vores funktionsledere ikke tager ledelse i hverdagen - tæt på patienter og medarbejdere. Som afdelingsledelse og funktionsledere er vi rollemodeller for vore medarbejdere - en rolle, som på ingen måde skal underkendes.

Vi er efter udflytningen til AUH fra det gamle kommunehospital blevet meget optagede af ledelse på tværs, hvilket er nødvendigt i en stor organisation som AUH. Vores patientforløb går på tværs fx i Operation Nord, Forberedelse og opvågning, Røntgen og scanning, Neurologisk afdeling. m.m.

I Hjerne- og Rygkirurgi er vi organiseret i teams og for hvert team sidder en funktionsleder. Her er det også meget nødvendigt, at funktionslederen er bevidst om sin lederrolle og tager ledelse ind i en anden afdeling til gavn for de tværgående patientforløb.

Ud over ovennævnte er vi meget optaget og enige i værdierne i ledelsesgrundlaget - dialog, dygtighed og dristighed suppleret med ordentlighed fra grundfortællingen. Vi ønsker, at værdierne står stærkt i vores afdeling og bliver levet ud i organisationen via vores ledergruppe.

Arbejdet med ledelsesgrundlaget og grundfortællingen er lige begyndt - vi ønsker at tage dokumenterne op ved forskellige lejligheder i afdelingen. De skal leve og være med til at tydeliggøre og understøtte vores ledelse i hverdagen ude hos patienterne.