Vi har afholdt en temadag om "God ledelse og styring i Region Midtjylland". Vi havde inviteret ledere, souschefer, tillidsmænd og medarbejdere i stabsfunktion og havde besøg af Mickael Bech fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og Dorte Madsen fra Koncern HR, Udvikling. Begge leverede meget inspirerende oplæg.

Vi oplevede dagen, og især sammenhængen mellem målbillederne og det, at man som leder og medarbejdere i det offentlige skal kunne balancere mellem målopfyldelse, ordentlighed, nytænkning og bæredygtighed, som meget meningsfuld.

"God ledelse og styring i Region Midtjylland" understreger for os, at ledelse i det offentlige og ledelse i det private ikke kan sammenlignes. Vi kan jo ikke, som offentlige ledere, nøjes med at kigge på bundlinjen, men har et meget bredere perspektiv, da vi jo også skal tage hensyn til en lang række interessenter. Det er samtidig et velkomment farvel til New Public Management, og vi glæder os til at få det ud at leve i vores del af organisationen."