På Socialområdet har vi gode erfaringer med at arbejde med "God ledelse og styring i Region Midtjylland" på tværs af flere ledelsesniveauer: socialledelsen, områdecheferne, afdelingslederne og funktionslederne.

Vi har gennem en længere periode haft fokus på at opbygge ledelseskapacitet og skabe sammenhæng på Socialområdet. Vi har forskellige opgaver, men vi skal lykkes sammen og med afsæt i bl.a. "God ledelse og styring i Region Midtjylland" har vi arbejdet med flere sammenhængende spor på flere ledelsesniveauer for både at sikre og skabe tydelig retning for de resultater, vi ønsker at opnå.

At vi sammen på tværs af ledelsesniveauer skulle drøfte ledelse bidrog i den grad til at skabe både fælles sprog, forståelse og engagement i forhold til formålet med vores seminar. Konkrete greb har bl.a. været at sætte dagen op (også med fysiske opstillinger) med på skift at arbejde i det enkelte specialområde og på tværs - at have afdelingsledelsesniveauet til at spørge ind til, hvad der var vigtigt for både områdechefkredsen og socialledelsen - at få områdechefkredsen og socialledelsen til at reflektere højt for alle – at arbejde tæt sammen med Socialområdets stab og meget mere.  

Det har været vigtigt at bruge tid sammen på at fordybe sig i, hvad ledergruppen præcis ønskede for både socialområdet, men også for det enkelte specialområde. Vi brugte sammen tid og energi på at drøfte ledelse, "God ledelse og styring i Region Midtjylland" samt Ledelseskommissionens anbefalinger. Dette rum fungerede særligt godt og som et rum, hvor der var plads til yderligere fordybelse, men også kalibrering, nytænkning og nødvendig usikkerhed på højt ledelsesniveau, og det har alt i alt været med til at opbygge mere ledelseskapacitet på Socialområdet.

I denne video fortæller jeg om mit personlige ledelsesgrundlag.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.