Praksisplanudvalget godkendte på møde den 23. februar 2021 endelig 'Praksisplan for almen praksis'.

Praksisplanen har efterfølgende været til godkendelse i regionsrådet, kommunerne og PLO-Midtjylland og trådte i kraft 1. juni 2021.

Forside praksisplan for almen praksis 2021

Praksisplanen for almen praksis udgør det lokale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis.

Praksisplanen beskriver

  • hvilke opgaver, almen praksis skal varetage i et samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen
  • hvilke snitflader og sammenhænge, der er til det øvrige sundhedsvæsen
  • hvordan det øvrige sundhedsvæsen kan understøtte almen praksis til at løfte disse opgaver
  • den kapacitetsplanlægning, som er forudsætning for opgaveløsningen.

Praksisplanen skal bidrage til at konkrete indsatser, som er besluttet i sundhedsaftalen, og hvor almen praksis er involveret, indgår i praksisplanen og ved behov følges op af en underliggende aftale.

Praksisplanen fastsætter konkrete anbefalinger indenfor 3 udvalgte temaer:

  • Lighed i sundhed og forebyggelse
  • Tilgængelighed og digitalisering
  • Lægedækning og rekruttering

Høring

Praksisplan for almen praksis blev sendt i høring den 5. oktober 2020. Høringsfristen er mandag den 7. december 2020.

Høringsbrev, høringsversion af praksisplanen og liste over høringsparter fremgår herunder:

Høringsbrev

Høringsversion af Praksisplan for almen praksis

Liste over høringsparter

 

Herunder offentliggøres høringssvar vedr. Praksisplan for almen praksis løbende.