Dagsordener og referater

Du kan på siden med dagsordener og referater vælge abonnér i højre hjørne, hvis du ønsker en mail, når de er tilgængelige.

Emner til dagsordens punkter skal sendes til sekretariatet senest 40 dage inden mødets afholdelse. Hvis sagerne kræver en større udredning, kan det være nødvendigt at udsætte punktet til det efterfølgende møde i samarbejdsudvalget.

Medlemmer

Udvalget består af 2 repræsentanter udpeget af regionen, 2 repræsentanter udpeget af Kommunekontaktrådet og 4 repræsentanter udpeget af Danske Fysioterapeuter.

Regionsrådsmedlemmer:
Birgit Marie Christensen (A), Formand
Lau Sørensen (C)

Kommunale medlemmer:
Mette Nielsen (A), Viborg Kommune
Jens Kr. Hedegaard (V), Holstebro Kommune

Faglige medlemmer, Danske Fysioterapeuter:
Henrik Lauridsen
Morten Graversen
Anders Winther Christensen
Michael Christensen

Observatører:
Sanne Jensen, Formand for Danske Fysioterapeuter i Region Midtjylland
Nils-Bo Andersen, praksiskonsulent
Bo Albertsen, praksiskonsulent

Mødeplan

Mødeplan 2024
5. april
25. juni
26. september
10. december

Opgaver

  • Sager vedrørende praksisplanlægning
  • Sager vedrørende nedsættelsestilladelse
  • Sager vedrørende indskrænkning
  • Sager vedrørende ændring af status
  • Sager vedrørende tiltrædelse
  • Slagesager
  • Øvrige klager vedrørende overenskomstens forståelse og gennemførelse i regionen og kommunerne i regionen
  • Sager vedrørende fastsættelse af højestegrænser
  • Sager vedrørende overenskomstens økonomi

Kontakt

Karoline Hougaard Bossen
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf.: 2362 8234

Vibeke Just Andersen
Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Tlf.: 2452 8485