Hvor kan jeg arbejde som vikar?

Som vikar i Vikar Region Midt (VRM) får du tilbudt jobbet først.

Alle hospitaler i Region Midtjylland samt hospitalspsykiatrien og de regionale institutioner anvender VRM som førstevalg.

Ligeledes dækker Vagtberedskabet også vagter i borgeres private hjem i Aarhus og Horsens Kommune.

Du kan vælge at arbejde inden for både somatik, psykiatri eller på institutionerne, alt efter dine kvalifikationer og ønsker.

Vær opmærksom på, at medicinstuderende udelukkende kan tage vagter på regionens hospitaler.

Hospitaler

Vikar Region Midt leverer vikarer til disse hospitaler i Region Midtjylland:

 • Aarhus Universitetshospital
 • Regionshospitalet Randers
 • Regionshospitalet Silkeborg
 • Hammel Neurocenter
 • Regionshospitalet Viborg
 • Regionshospitalet Horsens
 • Regionshospitalet Gødstrup

For at kunne arbejde som vikar inden for dette område, skal du have relevant og opdateret hospitals erfaring.

Hospitalspsykiatri

Vikar Region Midt leverer vikarer til hospitalspsykiatrien, som er inddelt i følgende områder:

 • Aarhus
 • Randers
 • Horsens
 • Viborg
 • Gødstrup
 • B&U Aarhus
 • B&U Viborg
 • B&U Gødstrup

For at kunne arbejde som vikar inden for dette område, skal du have 1-2 års erfaring fra hospitalspsykiatrien. Denne erfaring skal du have gjort dig inden for de seneste 3 år.

Specialområder

Helst relevant og opdateret erfaring fra et af specialområderne inden for socialområdet - men det er ikke et krav.

Følgende specialområder i Region Midtjylland anvender vikarer fra Vikar Region Midt:

Hospicer

Vikar Region Midt leverer vikarer til følgende hospice:

 • Hospice Ankerfjord, Hvide Sande
 • Hospice Djursland, Rønde
 • Hospice Gudenå, Brædstrup
 • Hospice Limfjord, Skive
 • Hospice Søholm, Viby J

For at kunne arbejde i dette område, skal du helst have relevant og opdateret hospitals erfaring og/eller erfaring fra hjemmeplejen som uddannet sygeplejerske.

Vagtberedskabet - VB

Vagtberedskabet — i daglig tale kaldet VB — er en aftale mellem Region Midt, Aarhus Kommune og Horsens Kommune, hvor vikaren sidder fast vagt hos svage, syge borgere i deres eget hjem. Aftalen er primært etableret for at undgå indlæggelse af borgeren.

Du skal være uddannet

 • sygeplejerske 
 • sosu-assistent
 • sygehjælper 
 • sygeplejestuderende med praktisk erfaring fra hjemmeplejen
 • social- og sundhedshjælper med mindst 2 års erfaring fra hjemmeplejen