Krav til erfaring

For at arbejde som vikar i Vikar Region Midt er der krav om, at du har relevant erfaring.

Psykiatri

Minimum et års erfaring på 32 t/uge fra hospitalspsykiatrien inden for de seneste tre år.

Socialområdet

Helst relevant og opdateret erfaring fra et af specialområderne inden for socialområdet - men det er ikke et krav.

Somatik

Minimum et halvt års hospitalserfaring inden for de seneste tre år.

Hospice

Relevant og opdateret hospitalserfaring og/eller erfaring fra hjemmeplejen som uddannet sygeplejerske.

Forbered dig til samtale

Før du kommer til samtale skal du forberede dig. Dette for at anvende både din og vores tid mest hensigtsmæssig, således at selve samtalen kan handle om, hvem du er, hvad du kan, og hvad du har lyst til.