Værdigrundlag

Mission

VRM har til formål at være personalebuffer for afdelinger og institutioner i Region Midtjylland i spidsbelastede og særlige situationer.

Strategisk ambition

  • Kompetente og konkurrencedygtige vikarløsninger
  • Det bedste og billigste alternativ til fast personale
  • Alle vikarbestillinger i Region Midtjylland igennem VRM

Strategispor

  • Understøtter sundhedsområdet og socialområdet i Region Midtjylland - også med anderledes kreative og innovative tiltag
  • Formidler og leverer vikarløsninger af højeste kvalitet med de lavest mulige omkostninger, der giver den ønskede effekt 

Værdier

VRMs grundlæggende og fælles værdier er:

Dialog – Dygtighed – Dristighed – Ordentlighed

Dialog

VRM er en dynamisk organisation, hvor dialogen er central. Relationerne mellem medarbejdere, ledelse, kunder og øvrige samarbejdspartnere er præget af engagement og vilje til at se den andens perspektiv.

Dygtighed

Vi stræber efter at være specialister i at tilknytte et passende antal medarbejdere med de kompetencer, der matcher behovet for vikarløsning i det sundhedsfaglige område.

VRM har den faglige og organisatoriske indsigt, der sikrer at udbuddet matcher efterspørgslen.

Vi følger med udviklingen og kender betydningen af at få kvalificerede vikarer med de rigtige kompetencer.

Dristighed

Dristighed er en vigtig forudsætning for at udvikle vores ydelser og udfordre eksisterende arbejdsgange.

VRM har en kultur, der fremmer faglig nysgerrighed og innovation, hvor vi hele tiden arbejder på at forbedre vores processer, ydelser og resultater. Vi er dristige men har altid fokus på, at ydelsen er i orden.

Dristighed kræver, at både ledelsen og medarbejderne er risikovillige, og at der er en ledelsesmæssig opbakning og åbenhed – også når der begås fejl.

Ordentlighed

VRM respekterer vores kunder og medarbejdere og giver mulighed og frihed til at vælge, hvor det er relevant. Vi er en del af en værdibaseret organisation, der sikrer medarbejderinddragelse.

Ansatte i administrationen

Afdelingsleder

Dagny Kloster
Vikarbureauchef
Dagny.Kloster@rm.dk
Telf. 6130 7064

Stab

Charlotte Ærø
Udviklingsansvarlig sygeplejerske
charaero@rm.dk
Tlf. 7846 3765

Lena Skøtt-Larsen
HK- specialist 
lenaskoe@rm.dk
Tlf. 7846 3698

Anette Dalby Andersen
Afdelingssekretær
andaad@rm.dk 
Tlf. 7846 3742

Johanne Lang
Administrativ assistent
johalg@rm.dk 
Tlf. 7846 9701

Funktionsledere

Ditte Severinsen
Oversygeplejerske med bookingledelse
ditsev@rm.dk
Tlf. 7846 3756

Hanne Selmer Petersen
Oversygeplejerske somatik
hannepet@rm.dk
Tlf. 7846 3755

Mette Birk Suder
Oversygeplejerske
medicinstuderende
metsud@rm.dk
Tlf. 7846 9791

 

Mette Lackmann
Oversygeplejerske somatik
mettesre@rm.dk
Tlf. 7846 9976

Karen Marie Holm-Nielsen
Oversygeplejerske somatik
kareholm@rm.dk
Tlf. 7846 9775

Jan Nielsen
Funktionsleder socialområdet
janni3@rm.dk
Tlf. 7846 3791

Nina Sølling
Oversygeplejerske psykiatri
ninasoel@rm.dk
Tlf. 7846 3759

Administrative sygeplejersker

Helle Tosti Kristiansen
hellekis@rm.dk

Birgit Appel
birapp@rm.dk

Kristian Nikolaj Næsted
krinae@rm.dk 

Tina Hjortshøj
tinahjor@rm.dk

Bente Helene Stadil
bestad@rm.dk

Michael Kroll
michth@rm.dk

Mette Medum Lærke 
mettlaer@rm.dk

Gitte Søndergaard Keller
gitte.sondergaard@horsens.rm.dk

Line Andresen
lianre@rm.dk

Mette Lomholdt Petersen

melope@rm.dk