Værdigrundlag

Mission

Vikar Region Midt (VRM) har til formål at være personalebuffer for afdelinger i spidsbelastede og særlige situationer.

Vision

"Kompetente og konkurrencedygtige vikarløsninger — det bedste alternativ til fast personale."

Strategispor

VRM formidler og leverer vikarløsninger af højeste faglige kvalitet med de lavest mulige omkostninger, der giver den ønskede effekt

VRM stræber efter at være kundernes foretrukne valg i forhold til vikarløsninger, og vikarernes foretrukne valg i forhold til det at arbejde som vikar.

Værdier

VRMs grundlæggende og fælles værdier er:

  • Dialog
  • Dygtighed 
  • Dristighed
  • Ordentlighed

Dialog

VRM er en dynamisk organisation, hvor dialogen er central. Relationerne mellem medarbejdere, ledelse, kunder og øvrige samarbejdspartnere er prægede af engagement og vilje til at se den andens perspektiv.

Dygtighed

Vi stræber efter at være specialister i at tilknytte et passende antal medarbejdere med de kompetencer, der matcher behovet for vikarløsninger i det sundhedsfaglige område.

VRM har den faglige og organisatoriske indsigt, der sikrer at udbuddet matcher efterspørgslen.

Vi følger med udviklingen og kender betydningen af at få kvalificerede vikarer med de rigtige kompetencer.

Dristighed

Dristighed er en vigtig forudsætning for at udvikle vores ydelser og udfordre eksisterende arbejdsgange.

VRM har en kultur, der fremmer faglig nysgerrighed og innovation, hvor vi hele tiden arbejder på at forbedre vores processer, ydelser og resultater. Vi er dristige, men har altid fokus på, at ydelsen er i orden.

Dristighed kræver, at både ledelsen og medarbejderne er risikovillige, og at der er en ledelsesmæssig opbakning og åbenhed — også når der begås fejl.

Ordentlighed

VRM respekterer vores kunder og medarbejdere og giver mulighed og frihed til at vælge, hvor det er relevant. Vi er en del af en værdibaseret organisation, der sikrer medarbejderinddragelse.

Omdømme

VRM vil være kendt for, at vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere oplever, at vi opfylder vores mission og udlever vores værdier i praksis.

Læs mere om Vikar Region Midt i Vikar Region Midt Faktaark

Ansatte i administrationen

Dagny Kloster
Vikarbureauchef
Dagny.Kloster@rm.dk
Telf. 6130 7064

Ditte Severinsen
Oversygeplejerske
ditsev@rm.dk
Tlf. 7846 3756

Charlotte Ærø
Udviklingsansvarlig
Kvalitetskoordinator
EPJ koordinator
Superbruger e-Dok
charaero@rm.dk
Telf. 7846 3765

Lena Skøtt-Larsen
HK-specialist
e-læringsansvarlig
lenaskoe@rm.dk
Telf. 7846 3698

Sekretariat

Johanne Lang
Administrativ assistent 
johalg@rm.dk
Telf. 7846 9701

Foto på vej

 

 

 

Anette Dalby Andersen
Afdelingssekretær
andaad@rm.dk
Telf. 7846 3742

Oversygeplejersker, somatik

Hanne Selmer Petersen
Oversygeplejerske
AXP-superbruger
hannepet@rm.dk
Telf. 7846 3755

Mette Birk Suder
Oversygeplejerske
metsud@rm.dk 
telf 7846 9791 

 

Mette Lackmann
Oversygeplejerske
mettesre@rm.dk
Telf. 7846 9976

Inge Hagen Olesen
Oversygeplejerske
Kontaktperson til private
vikarbureauer, AXP-superbruger
ingeoles@rm.dk
Telf. 7846 3753

Karen Marie Holm-Nielsen
Oversygeplejerske
kareholm@rm.dk
Telf. 7846 9775

Oversygeplejerske, psykiatri

Nina Sølling.jpg

Nina Sølling
Oversygeplejerske
ninasoel@rm.dk
Telf. 7846 3759

Funktionsleder, socialområdet

Jan Nielsen
Funktionsleder, pædagog
janni3@rm.dk
Telf. 7846 3791

Administrative sygeplejersker

Lærke.jpg

Mette Medum Lærke 
Administrativ sygeplejerske
mettlaer@rm.dk
Telf. 7846 3750

Birgit Appel
Administrativ sygeplejerske
birapp@rm.dk

Telf. 7846 3750

Kristian Nicolaj Næsted
Administrativ sygeplejerske
krinae@rm.dk 
telf 7846 3751

Tina Hjortshøj
Administrativ sygeplejerske 
Webredaktør
tinahjor@rm.dk
Telf. 7846 3750

Bente Helene Stadil
Administrativ sygeplejerske
Miljøkontaktperson
bestad@rm.dk
telf. 7846 3750 

Michael Kroll
Administrativ sygeplejerske
michth@rm.dk
Telf. 7846 3750

Merete Schøiffel
Administrativ sygeplejerske
inscho@rm.dk
Telf. 7846 3750

Helle Tosti Kristiansen
Administrativ sygeplejerske
hellekis@rm.dk
Telf. 7846 3750

Gitte Søndergaard Keller
Administrativ sygeplejerske
gitte.sondergaard@horsens.rm.dk
telf. 7846 9799

Administrativ sygeplejerske
Line Andresen
lianre@rm.dk
Telf. 7846 3750

Trine Lindholt
Medicinstuderende
trlini@rm.dk
7846 3750

Foto på vej

 

 

Mette Lomholdt Petersen

Administrativ sygeplejerske

melope@rm.dk

Tlf. 7846 3750

Oversygeplejerske, lægesekretær

Karen Marie Holm-Nielsen
Oversygeplejerske
kareholm@rm.dk
Telf. 7846 9775