Faggrupper vi beskæftiger

Vikar Region Midt beskæftiger vikarer indenfor faggrupperne:

 • Ambulanceassistent med relevant erfaring
 • Ambulancebehandler med relevant erfaring
 • Lægesekretær - med erfaring i MidtEPJ
 • Lærere – med relevant erfaring
 • Medicinstuderende - bestået SPV-kursus samt indskrevet på lægestudiet
 • Paramediciner med relevant erfaring
 • Plejer - med erfaring indenfor hospitalspsykiatri
 • Pædagog - med erfaring indenfor hospitalspsykiatri eller socialområdet
 • Social- og sundhedsassistent - med relevant erfaring
 • Sygehjælper - med relevant erfaring
 • Sygeplejerske - med relevant erfaring
 • Sygeplejestuderende - bestået 2. semester samt praktik på sengeafsnit eller lign.
 • Sygetransport

Muligheder og fordele som vikar ved Vikar Region Midt

Som vikar bestemmer du selv, hvor mange timer, du ønsker at arbejde. Det kan være alt fra få timer til fuld tid.

Muligheder:

 • Selv bestemme hvor, hvornår og hvor meget du vil arbejde
 • Leve af at være vikar
 • Supplere job, studie, efterløn og pension med vikararbejde
 • Arbejde forskellige steder
 • Fastholde kompetencer og øge muligheden for udvikling af nye kompetencer
 • Få faglig inspiration til videre karriereforløb

Fordele:

 • Personlig leder
 • Alle vikarbestillinger i Region Midt kommer igennem VRM og derfor får VRM's vikarer tilbudt ledige vikarjobs først
 • Booking af vagter op til fire uger før vagtstart
 • Du tildeles et regions-ID og har adgang til regionens IT-systemer, herunder bl.a. EPJ
 • Du får dit eget ID-kort, som giver dig adgang til indgange, uniformsdepoter og PC-logon
 • De obligatoriske tilstedeværelseskurser er gratis og du får løn for de timer, du deltager
 • Gode løn- og pensionsforhold
 • Kørselsgodtgørelse