Der opstår mange spørgsmål, når man skal i gang med at arbejde med "God ledelse og styring i Region Midtjylland". Vi har samlet en liste af ofte stillede spørgsmål her.

Indhold i "God ledelse og styring i Region Midtjylland" – kort fortalt

Hvad er det nye i "God ledelse og styring i Region Midtjylland"?

Hvorfor har vi fået "God ledelse og styring i Region Midtjylland"?

Hvordan arbejder vi med "God ledelse og styring i Region Midtjylland"?

Hvad er forventningen til mig som leder - skal jeg kende og bruge indholdet af "God ledelse og styring i Region Midtjylland"?

Hvad er forventningen til mig som medarbejder - skal jeg kende og bruge indholdet af "God ledelse og styring i Region Midtjylland"?

Hvordan hænger MED-aftalen og "God ledelse og styring i Region Midtjylland" sammen?

Hvornår er det relevant for ledere og medarbejdere at snakke ledelse og styring med afsæt i "God ledelse og styring i Region Midtjylland"?

Hvad er et ledelsesgrundlag i Region Midtjylland?

Hvad opnår vi ved at have et ledelsesgrundlag?

Hvor længe gælder ledelsesgrundlaget?

Hvilken betydning har det, at Region Midtjylland er politisk ledet?

Hvad betyder det, at Region Midtjylland har en værdibaseret tilgang til ledelse og styring?

Hvordan hænger "God ledelse og styring i Region Midtjylland" sammen med andre planer, strategier for hospitaler, institutioner m.v.?

Hvordan hænger "God ledelse og styring i Region Midtjylland" sammen med Ledelseskommissionens anbefalinger?

Hvem har skrevet og godkendt "God ledelse og styring i Region Midtjylland"?

Hvem er koncernledelsen i Region Midtjylland?