I Region Midtjyllands kodeks for rådgivning og bistand til regionsrådet har vi samlet syv centrale dyder. De er vigtige forudsætninger for, at vi kan leve op til regionens værdier, vision og mission – både nu og i fremtiden. 

Formålet med kodeks er at sætte rammerne for samspillet mellem ansatte og regionsrådet i en politisk styret organisation.