Senest opdateret 20.09.2022

Region Midtjylland offentliggjorde 28. april 2022 en ekstern analyse af karkirurgien, der anbefaler, at regionen kan behandle flere karkirurgiske patienter hurtigere end hidtil.

Analysen er bestilt af regionens direktion og påpeger, at for få og for sene forebyggende behandlinger kan have ført til øget risiko for at ende i amputation af ben.

Forretningsudvalget besluttede 12. maj at igangsætte en række initiativer for at styrke karkirurgien i Region Midtjylland.

Her på siden finder du centrale dokumenter, samt link til alle regionens nyheder om sagen (nederst på denne side).

Gennemgang af amputationssager

Regionen forventer at være færdig med gennemgang af benamputeredes patientforløb i november 2022.

Region Midtjylland gennemgår nu yderligere 390 journaler 08.09.2022

150 benamputerede får brev 30.08.2022

Status på gennemgang af amputationssager 03.08.2022

Amputationssager bliver vurderet ensartet 01.07.2022

Region Midtjylland går nu i gang med at gennemgå amputationssager 17.06.2022

Information til patienter

Åbent brev til alle ben-amputerede og deres pårørende 25.05.2022

Information til karkirurgiske ben-amputerede patienter 12.05.2022

 

Analyser af karkirurgien

Analyse af karkirurgien i Region Midtjylland (se OBS! herunder) (28.04.22)

OBS! Fejl i data. Regionen har ved en fejl talt amputationer fra et hospital med to gange i data leveret til analysen.  
Antal amputationer, der måske kunne være udskudt eller undgået, er nedjusteret fra op til 92 årligt til op til 47 årligt.  

Amputationer og amputationsforebyggende karkirurgiske indgreb i de danske regioner, 2016-2021(RKKP-analyse*) (09.08.22) 

Resume af RKKP-analyse* (09.08.2022)