Designguide for Hospitalsbyggeri i Region Midtjylland udarbejdes af Sundhedsplanlægning, Aktivitets- og Investeringsplanlægning og Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø med sparring fra bl.a. hospitaler og projektafdelinger i regionen. Desuden foregår der videndeling og samarbejde på tværs af regionerne i Danmark.

Forankring og procedure

Designguide for Hospitalsbyggeri er forankret i Strategisk Sundhedsledelsesforum, og har status af "følg eller forklar".

I projekter med styregruppe hvor Region Midtjyllands administration deltager

Byggeorganisationen skal i forbindelse med udarbejdelse af dispositions-/ projektforslaget redegøre over for projektets styregruppe, hvorvidt de eksisterende designguides følges. Styregruppen skal godkende evt. ønsker om at fravige enkelte designguides. Det skal i så fald fremgå af sagsfremstillingen til regionsrådet, når projektforslaget skal godkendes politisk.

I øvrige projekter

Det er hospitalsledelsens ansvar, at videreformidle et ønske om at fravige enkelte designguides. Dialogen skal foregå med Sundhedsplanlægning. Det skal i så fald fremgå af sagsfremstillingen til regionsrådet, når projektforslaget skal godkendes politisk.

Kontakt

Henvendelser vedrørende Designguide for Hospitalsbyggeri kan ske til:

Torben Agerkilde
Tlf.: 2152 6324
torage@rm.dk

Louise Mounier
Tlf.: 2152 6092
loumou@rm.dk

Godkendte designguides

Designguides, som er godkendt af erfagruppen for sygehusbyggeri, kan downloades herunder.

Bæredygtigt hospitalsbyggeri

Download den overordnede designguide

Psykiatrisk sengeafsnit med bad og toilet

Download senest designguide

Tidligere versioner

Undersøgelses- og behandlingsrum

Download seneste designguide

Tidligere versioner

CT-skannerfunktion

Download seneste designguide

Tidligere versioner

Somatisk ensengsstue og toilet/bad

Download senest designguide

Tidligere versioner

MR-skannerfunktion

Download seneste designguide

Tidligere versioner

Multifunktionsrum

Download seneste designguide

Tidligere versioner

Operationsstue

Download seneste designguide

Tidligere versioner

Røntgenrum

Download seneste designguide

Tidligere versioner

Andre designguides

Disse designguides er ikke omfattet af "Følg og forklar"-proceduren.

Etablering og indretning af kontorarbejdspladser

Download seneste designguide

Konceptprogram for de fysiske rammer i Akutafdelingerne

Download seneste designguide

Rumskemaer for de fysiske rammer i Akutafdelingerne

Download seneste designguide