Om fokusområdet

Region Midtjylland vil lave regelmæssige eftersyn af digitaliseringen af arbejdsgange, udbredelse og anvendelse af systemer. Ved et eftersyn gennemgår brugere sammen med udviklere arbejdsgange og brugsmønstre med henblik på bedst mulig anvendelse af løsningerne. Udgangspunkt for dette eftersyn kan være statistikker over anvendelsen af de givne systemer i forhold til implementeringsplaner.

Fokusområdet understøtter princip 8 i digitaliseringsstrategien.

Plan for fokusområdet

It, hospitaler og Psykiatri & Social mfl. har i 2020 i samarbejde kortlagt og kategoriseret systemer til 'digitalt eftersyn'. Bruger vi dem godt nok? Er de optimalt udnyttet?

I 2021 er der fokus på en række større projekter: Integration mellem patientbreve, forløbsguide og basissystemer (EPJ, bookingmodul, episerver), omfattende fællesregional analyse og afdækning af billeddiagnostiske it-systemer via RSI (Regionernes sundheds-it) og fortsat integration af systemer på det diagnostiske område i Region Midtjylland, hvilket bl.a. også danner grundlag for fremtidigt arbejde med kunstig intelligens på området. Desuden er der fokus på udbredelse af virtuelle konsultationer og videostrategi.

I samarbejde med leverandører udarbejdes der roadmaps - en teknologisk køreplan - til udvalgte systemer. Arbejdet skal gøre det muligt for Region Midtjylland at være på forkant med den teknologiske udvikling af systemerne, og sikre den stemmer overens med regionens fremadrettede behov.