Om fokusområdet

It-afdelingen vil i samarbejde med regionens medikoteknisk afdeling etablere en teknisk løsning, som skal sikre, at det bliver nemt at få data fra medikoteknisk udstyr frem til medarbejderens kliniske it-arbejdsplads i diagnose- og behandlingsprocesser. Løsningen er en 'MDI-platform' (Medical Device Integration), som bringer data fra medikoteknisk udstyr til den elektroniske patientjournal.

Understøtter princip 9

Plan og status for fokusområdet

Der er etableret et projekt i regi af regionens styregruppen for klinisk it-arbejdsplads. Projektet skal integrere data fra medikoteknisk udstyr ind i den elektroniske patientjournal (EPJ).

Vi starter i efteråret 2021:

  1. Godkendelse af projektgrundlaget.
  2. Implementering af første fase af Proof of Concept (POC) på TOKS-data i klinikken (Tidlig opsporing af kritisk sygdom).
  3. Implementering af anden fase af POC på TOKS med arbejdsgange i Hospitalsenhed Vest.
  4. Implementering på fx øjenafdeling, hvor MDI (medico data integration) kan lave dataopsamlingen til et fremtidigt anvendesystem.

Projektet er også en del af strategisk fokusområde 4, dybe integrationer.

I regi af Vestdansk IT-samarbejde med Region Nord og Syd er der vidensudveksling. Region Syd har indkøbt software til en medikoteknisk dataintegration, og Region Midtjylland har været på besøg i Syd for at samle erfaringer op.