Om fokusområdet (fold ud)

Region Midtjylland vil etablere sygdomsspecifikke digitale løsninger til patienterne på tværs af hospitalerne. Her skal patienten kunne kommunikere med klinikere via blandt andet chat. Patienterne skal let kunne finde frem til deres digitale behandlingsstøtte, og de sygdomsspecifikke løsninger skal derfor gøre tilgængelig via en patientportal. Patientportalen skal desuden give borgere og patienter adgang til andre typer af journaldata, f.eks. medicindata, laboratoriemålinger, aftaler etc.

Understøtter princip 1 og 3 i Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi

Plan for fokusområdet

Forløbsguiden fra Emento er ved at blive implementeret i Region Midtjylland i 2022. Se mere om forløbsguiden - strategi og praksis - i PERSPEKTIV.

Der arbejdes videre internt i Region Midtjylland med kortlægning af løsninger til samlet patientkommunikation, en patientportal, der skal rumme forløbsguide, bookinger (MineAftaler) som en del af regionens kommende nye hjemmeside koncept. Der arbejdes med målbillede, afklaringer og drøftelser.

Regionerne deler løbende erfaringer med hinanden, efterhånden som ideer og løsninger udvikles til bedre digital patientkommunikation.

Gulsot appen - en DIAS-løsning

Se video hvor afdelingssygeplejerske Trine Madsen, AUH Mor & Barn, fortæller om en simpel digital løsning, der hjælper personalet i det daglige med at vurdere risiko for gulsot (varer 1:30 minut)TrineMadsen-gulsotapp-videoikon.png