Om fokusområdet

Region Midtjylland vil øge automatisk genbrug af data mellem it-systemer og derved reducere dobbeltregistrering. Målet er, at dobbeltregistreringer, der foretages manuelt mellem to eller flere systemer, erstattes af RPA-løsninger (Robotic Process Automation - software robotter) eller af dybe integrationer mellem systemer. Et eksempel er steddata (adresser, mødesteder, alarmområder), hvor øget genbrug af data vil kunne hjælpe patienter, borgere, patient­transportører og ansatte i regionen med at finde frem til rette aftaler i rette tid.

Understøtter princip 6,9

Plan for fokusområdet

RPA / software robotter / digitale assistenter

Region Midtjylland har i 2022 processer og governance på plads, og der er fuld gang i udvikling af digitale assistenter / software robotter. Se mere om RPA - strategisk og praksisnært - i PERSPEKTIV.

Der er to RPA-styregrupper i regionen: En for administrative løsninger og en for kliniske. Region Midtjylland anvender UI Path som RPA-platform. 

Region Midtjylland deltager i nationalt samarbejde med digitaliseringsstyrelsen i spidsen, hvor der bl.a. laves guidelines til best practice omkring brug af RPA i klinikken / regionerne.

Dybe integrationer

I forhold til dybe integrationer er Region Midtjylland ved at implementere en hel ny integrationsplatform, samt afklaring og implementering af flere projekter, der kan reducere dobbeltregistrering. Eksempelvis er regionen ved at afklare et integrationsprojekt mellem regionens system til at bestille sterile varer til operationer og den elektroniske patientjournal for at sikre, at data automatisk overføres mellem de to systemer.