Retningslinjer for datagovernance

Region Midtjylland vil udarbejde retningslinjer for data-governance, så data i regionens databaser, herunder BI-kontoret, er definerede, valide og opdaterede. Opdateringshyppigheden skal defineres ud fra nødvendig og relevant anvendelse af data. Irrelevante forskelle i datadefinitioner i de nationale kvalitetsdatabaser skal udlignes. Forskelle i registreringspraksis for data, der anvendes på tværs i organisationen, skal behandles i relevante leder- og/eller faglige forum for at få fastlagt regional registreringspraksis.

Understøtter princip 6 i Digitaliseringsstrategien

Plan for fokusområdet

2020 - 2021:

  • Datamodellering - Data defineres ved datamodellering, der er en helt central indsats i RKKP's digitale transformation, og RKKP's datamodellering vil blive integreret i Region Midtjyllands datagovernance. Dette er i 2021 en fortløbende opgave ved RKKP. 
  • Vedligehold - Data skabes, anvendes, ændres og skifter status. Retningslinjer for datagovernance baseres på Region Midtjyllands eksisterende masterdatadokument og separat udarbejdelse af en arkitektur for steddata, og en konceptuel beskrivelse for hvordan steddata opstår, anvendes og vedligeholdes. Dette er i 2021 i intern høring i it-afdelingen, før det forventes udbredt i regionen. 
  • Registreringspraksis fastlægges af relevante leder- og/eller faglige forum og er en helt central del af forvaltning, hospitalsdrift og patientbehandling. Dette en løbende opgave og registreringspraksis beskrives med retningslinjer i e-Dok.

2019

Dialog med interessenter, målbillede, arkitektur-foranalyse og etablering af datagrundlag for analysen.