Om fokusområdet

Data fra nye digitale løsninger, der udvikles i den agile og hurtige del af Region Midtjyllands platform, skal gøres tilgængelige i eksisterende systemer og løsninger i regionen. Region Midtjylland vil sammen med relevante leverandører udvikle de nødvendige integrationer, der sikrer, at data kan anvendes på tværs af platforme.

Fokusområdet understøtter princip 6 og 9 i digitaliseringsstrategien.

Plan for fokusområdet

2021

Grundet manglende ressourcer og prioritering står fokusområdet første halvår 2021 stand-by.

2020

 • udarbejdelse af version 1 af arkitekturanbefalinger for cloudapplikationer
 • Arkitekturanbefalinger og datadelingsmønstre

2019

 • Målbillede
 • Vidensudbredelse og -opbygning
 • Prototyper for datadeling
 • Arkitekturmålbillede for datadeling mellem gammel og ny platform
 • Leverandørdialog
 • Udarbejdelse af overordnet arkitektur for datadeling
 • Analyse af anvendelse af databaser
 • Analyse af mønstre for datadeling
 • Videnopbygning om cloudarkitektur
 • SAFE-kursus
 • Arkitekturforanalyse
 • udkast til rammesætning