Om fokusområdet

Region Midtjylland vil udvikle nye samskabelsesprocesser. Brugerne skal tættere på udviklingen af nye løsninger via tæt involvering og korte udviklingsforløb, og borgere, patienter og pårørende skal involveres i udvikling af nye digitale løsninger via etablerede fora. It-afdelingen vil derfor i samarbejde med sundheds-it-afdelinger effektivisere dialog og involvering af brugerne om funktionalitet i nye løsninger, og vil sammen med leverandører analysere udviklingsforløbene i Region Midtjylland for at identificere dele af processerne, der kan optimeres. Der etableres et leverandørforum, som drøfter forbedringer af kravspecifikationer og løsningsbeskrivelser, testprocesser, implementering, monitorering af anvendelse og effekt.

Understøtter princip 2,7

Plan for fokusområdet

For at udvikle nye samskabelsesprocesser og optimere udviklingsforløb, arbejder Region Midtjylland i 2 spor:

Spor 1: Region Midtjylland arbejder for at få brugere (borgere, patienter og pårørende) tættere på udviklingen af nye løsninger via tæt invovlering og korte udviklingsforløb.

Spor 2: Region Midtjylland vil sammen med leverandører analysere udviklingsforløbene i Region Midtjylland for at identificere dele, der kan optimeres.  

Konkrete projekter, hvor der i 2021 samskabes mellem it-afdeling, patienter, klinikere mfl. er Enlito-projektet, Helpo-projektet, Samblik til KOL-projektet. Derudover udvikler vi et bredere koncept hos Center for Telemedicin for involverende digital udvikling og samskabelse.