Om fokusområde t

Region Midtjyllands datacenter opbygges konceptuelt som en hybrid cloud, hvor nuværende datacenterteknologier, der anvendes til hovedparten af regionens kliniske og administrative systemer, suppleres med relevante cloud-løsninger. Driftsaktiviteterne tager udgangspunkt i, at det samlede systemlandskab leveres bedst muligt til brugerne, at driften fortsat er sikker og stabil, at performance og økonomi vurderes i et helhedsbillede med henblik på øget automatisering og standardisering. Open source anvendes hvor det er muligt for at reducere licensudgifter. 

Fokusområdet understøtter princip 5 i digitaliseringsstrategien.

Plan og status for fokusområdet

Region Midtjylland opfører nye datacentre i Gødstrup og aktiviteterne i dette strategiske fokusområde understøtter dette arbejde. 

Byggeriet er godt i gang. Driftsoverdragelse fandt sted i december 2020. Parallelt med den fysiske opførelse sker en masse aktiviteter: forberedelse af flytning af software og hardware, udbud og indkøb af fiberforbindelse mv.

I første halvår 2021 arbejdes med klargøring og migrering opstartes.

I 2022 forventes at kunne oprydde i gammelt datacenter og afslutte projektet.

Billeder fra september 2020:

Billede af servere som en mand er ved at installere