Om fokusområdet

Region Midtjylland bakker op om den nationale strategi for telemedicin og vil parallelt hertil udvikle digitale løsninger til behandlinger, der alene foregår på og koordineres af hospitalerne. Disse løsninger skal understøtte, at patienterne i højere grad bliver trygge og selvhjulpne både før og efter behandling på hospitalernes ambulatorier og herved frigøre ressourcer til udredning og behandling af alvorligt syge patienter. Et eksempel til understøttelse af dette fokusområde kunne være et koncept for en digital regionsklinik, hvor borgeren kan få en virtuel konsultation – suppleret med digital førstehjælpskasse i eget hjem.

Understøtter princip 1 og 3 for digitalisering i Region Midtjylland

Plan

Region Midtjylland har i 2021 udviklet løsningen KOMO (Kommunikation og Monitorering til patienter i hjemmet), der er baseret på Ambuflex. I første halvår 2022 starter Afdeling for infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital, på løsningen, der erstatter løsningen IV-forløb. Løsningen kan udvides med nye komponenter og dermed udvides i formål og anvendelse.

Et fællesregionalt koordinationsforum for telemedicin arbejder primo 2022 på en rapport med anbefalinger til løsninger til patienter med multisygdomme / mere end én kronisk sygdom. I dette forum arbejdes også på en løsning til palliative forløb. 

Den internetbaserede løsning til patienter med funktionelle lidelser, herunder behandlingsangst, i Region Midtjylland er gjort til en national løsning. I løsningen kan patienter via et spørgeskema henvise sig selv.

Der arbejdes fortsat videre med det nationale FUT-projekt samt udbredelse af virtuelle konsultationer. Læs mere om FUT - Fælles Udvikling af Telemedicin